Rørlægger Viborg

Målgruppe
Denne uddannelse henvender sig til alle, der
har eller gerne vil arbejde i entreprenør- samt bygge og anlægsbranchen - eller ønsker at tage uddannelsen som kloakmester

Indhold
Rørlægger uddannelsen er mindste krav for de, der har ansvaret for udførelse af kloakarbejde. På dette kursus vil man lære om kloaknettets opbygning, og hvad der kræves for at få det udført efter danske standarder og love. I løbet af de 7 uger vil man komme omkring digital dokumentation samt kloakinstallationer i praksis.

Adgangskrav
Du skal have gennemgået kurset ”nivellering”, inden du kan starte på rørlæggeruddannelsen.

Er du ledig?
Dette kursus varer 7 uger. Dvs. såfremt du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du kontakte dit jobcenter for at få dem til at købe den 7. uge.

Rørlæggeruddannelsen består af følgende fag:

46968 Afløbssystemers formål og indretning 1 dag

Deltagerne kan medvirke ved udførelse af afløbsanlæg på baggrund af kendskab til afløbssystemers formål og indretning, afløbssystemers historiske udvikling, samt viden om, hvorfor et velfungerende afløbssystem er et vigtigt element i et moderne samfunds infrastruktur. I den forbindelse kan deltagerne vælge afløbssystem ud fra viden om fordele og ulemper på fællessystemer og separatsystemer samt ud fra bygværkers og renseanlægs indretning, anvendelse og de rensningsprocesser, der foretages på et moderne renseanlæg. Deltagerne kan medvirke til at vælge hensigtsmæssigt afløbssystem ud fra kendskab til de stoffer, der kan forekomme i spildevandet og vurdere, om der skal søges bistand til yderligere foranstaltninger eller alternative løsninger. Endelig kan deltagerne foretage hensigtsmæssige valg af afløbssystem ud fra kendskab til miljø-, arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, som de forskellige løsninger giver.

46969 Dræning af bygværker 1 dag

46970 Anvendelse af lægningsbestemmelser 2 dage

46971 Beregning af koter, fald og rumfang mv 2 dage

46972 KS af afløbsinstallationer 1 dag

46973 Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2 dage

46974 Afløbsplan for enfamiliehus 3 dage

46976 Udførelse af afløbsinstallationer 16 dage

47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2 dage

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter. Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

46975 CAD i.f.m. afløbsplaner 3 dage

Deltagerne kan læse, tegne og redigere CAD-tegninger i sammenhæng med projektering af afløbsinstallationer, og kan dermed bidrage med konstruktive og relevante forslag til aktuelle afløbsplaner. Deltagerne kan desuden udveksle CAD-tegninger med byggebranchens interessenter og kolleger via mail.

46967 Arbejdsmiljø 2 dage

Deltagerne kan håndtere arbejdsmiljøproblemer og varetage opgaver i tilknytning til arbejdsmiljølovens regler inden for det kloakautoriserede område ud fra eks. vejledninger og ved inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen.

BEMÆRK!

Rørlægger forløbet der giver adgang til kloakmesteruddannelsen starter den 3.12 og slutter den 1.2.2019. Forløbet består af 2 kviknumre med opstart 3.12 og opstart 7.1.2019

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: