46975 Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har eller søger beskæftigelsen inden for rørlægning og kloakering.

Mål
På dette kursus lærer man at læse, tegne og redigere CAD-tegninger i sammenhæng med projektering af afløbsinstallationer, og dermed bidrage med konstruktive og relevante forslag til aktuelle afløbsplaner. I den forbindelse vil man prøve at målsætte og opmåle længder og arealer på tegning, samt tegne ledningsføringer, herunder spildevands-, regnvands- og drænledninger med tilhørende brønde. Der vil blive stillet opgaver hvor man skal anvende lagstrukturer og udveksle CAD-tegninger med byggebranchens interessenter og kolleger via mail. Deltagerne lærer også at konvertere DWG-filer til PDF-format, samt anvende templates.

Varighed
3,0 dage

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner
Kviknummer:791418BV4697500119
Holdnummer:BV4697500119
Startdato:05/03/2019
Slutdato:07/03/2019
Tilmeldingsfrist:04/03/2019
Fag:
  • Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner, 3 dage, 354 kr.
FKB:Anlægsarbejder
Undervisningssted:Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:20 personer
Mindste kvotient:8
Samlet kursuspris:354 kr.

Håndværkervej 9, 8800 Viborg