Rulle- og bukkestillads

Læs om reglerne her

Hvad er et rulle- og bukkestillads?
Rullestilladser er fritstående stilladser monteret på hjul m.v., og som kan flyttes uden at ændre på stilladset.
Bukkestilladser er fritstående stilladser, som består af bukke, der forbindes med stilladsdæk og om nødvendigt med rækværker.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

Mål
Med et angivet vejledende tidsforbrug indeholder uddannelsen følgende elementer:
Projektvurdering rulle og bukkestillads 10%
Ud fra en given opgave kan deltageren sammen med andre:  

 • forholde sig til arbejdsgiverens instruktion og leverandørvejledningen
 • drage omsorg for personlig sikkerhed i forbindelse med montagearbejdet
 • i planlægningen forholde sig til særlige forhold på arbejsstedet (underlagets beskaffenhed, vind, elektriske installationer, færdsel mv.)

Teori og kendskab til materiel og værktøj 30%
  
Deltagerne kan på et begyndende elementært niveau anvende statiske principper i praksis og herunder med egne ord i hovedtræk redegøre for:

 • horisontal afstivning
 • forankring ved ikke-fritstående opstillinger (bukkestillads)
 • forhold omkring underlag, spindelfødder og hjul
 • krav til rækværk
 • fritstående stilladsers stabilitet. 

Det lovmæssige grundlag 10%
  
Deltageren kan i hovedtræk med egne ord redegøre for:

 • Dansk Standard DS/HD1004, Brugsanvisninger for rullestilladser og arbejdstårne
 • i grupper søge relevant information i stilladsbekendtgørelsen ("Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler") og branchevejledningen "Standardblade for Stilladser"

Praktik 50%
  
Deltagerne kan:

 • sikkerhedsmæssigt forsvarligt montere, nedtage og ændre rulle- og bukkestilladser
 • efter opstilling / transport kontrollere, at stilladset er egnet til anvendelse (kontrollere, at stilladset stadig er i lod og vage, at alle hjul/støtteben er fikserede og i kontakt med underlaget)

Varighed
1 dag

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler. Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Rulle- og bukkestilladser
Kviknummer:791418BV4556600219
Holdnummer:BV4556600219
Startdato:11/04/2019
Slutdato:11/04/2019
Tilmeldingsfrist:08/04/2019
Fag:
 • Rulle- og bukkestillads - opstilling mv., 1 dag, 118 kr.
FKB:Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer
Undervisningssted:Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:20 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:118 kr.

Håndværkervej 9, 8800 Viborg