Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Målgruppe
Alle der arbejder med gnistproducerende værktøjer, og ønsker at erhverve et "varmt arbejde bevis" via Dansk brandteknisk institut

  
Mål
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.

Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Recertificering
Kortet skal recertificeres hvert 5. år

Varighed
1,0 dag.

Tillægspris for varmt arbejde kort
Sammen med betaling af kursusgebyret vil der af skolen blive opkrævet en tillægspris på kr.: 100,- til dækning af "Varmt arbejde" kort.

Kortet giver adgang til at arbejde med gnistproducerende værktøjer i Norden. Kortet udstedes af Dansk Brandteknisk Institut (DBI) og vil blive fremsendt til deltageren fra DBI ca 3 uger efter kursets afslutning

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Kviknummer:791418BV4514101519
Holdnummer:BV4514101519
Startdato:12/04/2019
Slutdato:12/04/2019
Tilmeldingsfrist:10/04/2019
Fag:
  • Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj, 1 dag, 118 kr.
FKB:Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring
Undervisningssted:Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:20 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:118 kr.

Håndværkervej 9, 8800 Viborg