Systemstilladser - opstilling mv.

Formålet er, at deltagerne efter endt uddannelse selvstændigt og i samarbejde med andre skal kunne opstille, ændre og nedtage ramme-, enkeltsøjle samt rulle- og bukkestilladser således, at de kan arbejde med alle systemstilladser i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995, "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler".
  
Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer stilladsarbejde.
Adgang til uddannelsen har AMU-lovens målgruppe.
  
Mål
Personen, der har bestået kurset, kan selvstændigt:
  
- og i samarbejde med andre på forsvarlig måde gennemføre arbejde efter leverandørens vejledning med alle former for ramme-, enkeltsøjle-, rulle- og bukkestillads, herunder montere og demontere portalrammer, konsoller, skærme, net, presenninger og skakte mv.
  
- i forhold til anvendelsen vælge korrekt stilladstype, -klasse og -udformning samt vurdere materielbehovet og redegøre for anvendelsesområde og sikkerhedsforhold.
  
Varighed
15 dage
  
Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter lærerens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.

Ledige
Dette kursus kan tages som en del af pakke 2 på positivlisten. Tilmelding kan ske nederst på denne side.

Læs mere om stillads som en del af jobrettet uddannelse her

Læs mere om jobrettet uddannelse her

 

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler. Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

 

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Systemstillads
Kviknummer:791418BU4400400119
Holdnummer:BU4400400119
Startdato:01/12/2019
Slutdato:20/12/2019
Tilmeldingsfrist:29/11/2019
Fag:
  • Systemstilladser - opstilling mv., 15 dage, 1620 kr.
FKB:Anlægsarbejder
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30-15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:16 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:1.620 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg