Individuel kompetencevurdering i AMU (IKV)

Før du kan blive tilmeldt IKV, skal du have haft en samtale med en faglærer inden for det område, du gerne vil kompetencevurderes. Denne samtale kan munde ud i, at I bliver enige om et forløb, der kan strække sig fra en halv dag til en hel uge.

Individuel kompetencevurdering i AMU giver dig mulighed for at få udstedt AMU-uddannelsesbeviser indenfor det område, du bliver afklaret indenfor.

Forløbet henvender sig til alle, som ønsker at få vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU uddannelserne.

Tidligere har vi gennemført IKV for personer med mange års erfaring på det grønne område, men ikke har gennemført nogle AMU kurser. På 1. dag kunne vedkommende vise, at han havde færdighederne svarende til f.eks. et plantelivs kursus. Han gik derfra efter 1. dag med et AMU bevis på et kursus, der normalt varer 3 uger.

Andre har haft mange års erfaring inden for entreprenørområdet, og har ført en gravemaskine i mange år, uden at have deltaget i kurset for denne specielle maskine. Ved at komme på IKV, fik vedkommende på en halv dag et AMU bevis svarende til 5 dages maskinførerkursus.

IKV begrænser sig ikke til et specielt fagområde.

Kontakt Byggetek på tlf.: 89 50 33 00 eller byggetek@byggetek.dk hvis du ønsker at få en aftale med en faglærer med henblik på Individuel kompetencevurdering.

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: