Opmål. og afsæt. af bygge- og anlægsopg. 25.1+2

47515 Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver

Målgruppe

Kursister der også skal deltage i kurset "41941 Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer"

Mål

Du lærer at:

  • Samarbejde med andre, fortage opmåling af vejanlæg og pladsers arealer, og faldforhold med henblik på forekommende bygge- og anlægsopgaver
  • Fastlægge eksempelvis asfaltforbrug ud fra viden om volumenberegninger, massefylde, lagtykkelser og komprimeringsforhold
  • Foretage beregning og afsætning af fald/stigningsforhold i promiller med gængse metoder og måle- og afsætningsudstyr samt kan i praksis anvende enkle tegningsmaterialer ved konkrete bygge- og anlægsprojekter
  • Afsætte længde- og tværprofiler for vejanlæg
  • Vedligeholde og kontrollere udstyret og dets nøjagtighed, og sikre at udstyret anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning

Varighed
5,0 dage

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Opmål. og afsæt. af bygge- og anlægsopg. 25.1+2
Kviknummer:791418AS4751500119
Holdnummer:AS4751500119
Startdato:01/04/2019
Slutdato:05/04/2019
Tilmeldingsfrist:01/12/2018
Fag:
  • Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver, 5 dage, 540 kr.
FKB:Anlægsarbejder
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:28 personer
Mindste kvotient:1
Samlet kursuspris:540 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg