Vejen som arbejdsplads

47136 Vejen som arbejdsplads - Ulfborg

Kurset retter sig mod markpersonale hos entreprenørere og ledningsejere, der arbejder i ”marken” med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder efter godkendt rådighedstilladelse, men som ikke er ansvarlig for afmærkningen, og ikke fører tilsyn med afmærkningen.
Kurset har til formål, at give kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler. Desuden fokuseres der indgående på trafiksikkerhed og ulykkesfaktorer, med udgangspunkt i håndbogen for afmærkning af vejarbejder.

Gyldighed
Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Er du ansvarlig for afmærkning af vejarbejdet og tilsyn?
Her kræves kompetencen VEJ-EU TRIN I og II. I praksis forestår og godkender den ansvarlige afmærkningen inden vejarbejdet igangsættes. Dette kursus kan bestilles hos www.vejeu.dk

 

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Vejen som arbejdsplads
Kviknummer:791418AS4713601618
Holdnummer:AS4713601618
Startdato:28/11/2018
Slutdato:29/11/2018
Tilmeldingsfrist:25/11/2018
Fag:
  • Vejen som arbejdsplads - Certifikat, 2 dage, 236 kr.
FKB:Asfaltbelægninger
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30-15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:25 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:236 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg