Kurset retter sig mod markpersonale hos entreprenørere og ledningsejere, der arbejder i ”marken” med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder efter godkendt rådighedstilladelse, men som ikke er ansvarlig for afmærkningen, og ikke fører tilsyn med afmærkningen.
Kurset har til formål, at give kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler. Desuden fokuseres der indgående på trafiksikkerhed og ulykkesfaktorer, med udgangspunkt i håndbogen for afmærkning af vejarbejder.

Gyldighed
Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Er du ansvarlig for afmærkning af vejarbejdet og tilsyn?
Her kræves kompetencen VEJ-EU TRIN I og II. I praksis forestår og godkender den ansvarlige afmærkningen inden vejarbejdet igangsættes. Dette kursus kan bestilles hos www.vejeu.dk

 

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: