Vejen som arbejdsplads

47136 Vejen som arbejdsplads i Viborg

Kurset retter sig mod markpersonale hos entreprenørere og ledningsejere der arbejder i ”marken” med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder efter godkendt rådighedstilladelse, men som ikke er ansvarlig for afmærkningen, og ikke fører tilsyn med afmærkningen. 
Kurset har til formål, at give kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler. Desuden fokuseres der indgående på trafiksikkerhed og ulykkesfaktorer, med udgangspunkt i håndbogen for afmærkning af vejarbejder. 

Gyldighed
Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Er du ansvarlig for afmærkning af vejarbejdet og tilsyn? 
kræves kompetencen VEJ-EU TRIN I og  II. I praksis forestår og godkender den ansvarlige afmærkningen inden vejarbejdet igangsættes. Dette kursus kan bestilles hos www.vejeu.dk

 

 

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Vejen som arbejdsplads
Kviknummer:791418AV4713601619
Holdnummer:AV4713601619
Startdato:13/05/2019
Slutdato:14/05/2019
Tilmeldingsfrist:12/05/2019
Fag:
  • Vejen som arbejdsplads - Certifikat, 2 dage, 236 kr.
FKB:Asfaltbelægninger
Undervisningssted:Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:25 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:236 kr.

Håndværkervej 9, 8800 Viborg