45785 Tilsyn med vejanlæg og sidearealer

Du kan udføre vejtilsyn med vejanlæg og sidearealer.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte anlægsarbejdere, og andre der har eller søger beskæftigelse inden for vejtilsyn.

Mål
Du lærer at:

  • Udføre vejtilsyn med belægning, kantsten, grøfter, cykelstier, fortove, brønde, broer, tunneller, ledningsarbejder, afmærkning, belysning, signalanlæg, autoværn og beplantning
  • Udfylde de blanketter som tilsynsopgaven kræver
  • Kontrollere om mindre udførte entrepriser på vejanlægget overholder udbudsbetingelserne i forbindelse med det praktiske arbejde udføres
  • Varetage vagttjeneste, vejtilsyn, styring og kontrol med materiel og kvalitetskontrol af opgavens udførelse i forbindelse med vintertjeneste

Varighed
10,0 dage

Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af skolen til dig, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

 

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: