Fortov2 Fortov1 Fortov

Vejbygning - bygning af fortovsarealer

Uddannelsen er målrettet personer, der har eller søger beskæftigelse, hvori der indgår arbejde med fortovsarealer. 
 
Målgruppe
Du skal før uddannelsen kunne:

 • Anvende nivelleringsinstrumenter ud fra givne koter
 • Afsætte en centerlinie samt afsætte en bredde vinkelret ud fra en centerlinie
 • Afsætte kurver i forbindelse med mindre vejanlæg
 • Betjene en minigraver og minilæsser
 • Betjene en minidumper og en motorbør
 • Udvælge og betjene almindeligt komprimeringskontrol
 • Foretage daglig pasning og vedligeholdelse af mindre entreprenørmaskiner
 • Forstå og arbejde efter almindeligt forekommende anlægstegninger
 • Planlægge arbejdsopgaver med mindre entreprenørmaskiner


Disse kvalifikationer kan fx opnås ved gennemførelse "Nivellering" og "Betjening af mindre entreprenørmaskiner" eller ved arbejdserfaring med anlægsopgaver.

Mål
Du lærer at:

 • Medvirke ved udførelse af den nødvendige afmærkning og afspærring af arbejdsområdet
 • Medvirke ved udførelse af den for bygning af fortovsarealer nødvendige arbejdsplanlægning
 • Medvirke ved detailafsætning og udgravning af vejkassens enkeltelementer
 • Udføre arbejde med sætning af betonkantsten i lige stræk efter gældende regler og normer
 • Udføre starteftersyn, renholdelse og pasning af maskiner og andet arbejdsudstyr efter instruktionsbogen
 • Udføre arbejdet med oprydning og afrigning af arbejdspladsen sammen med kolleger


Varighed
Kurset varer 5 dage. 
 
Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af skolen til dig, som efter lærerens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet, kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.


 

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: