45774 Asfaltlapning

Uddannelsen er målrettet personer, der har eller søger beskæftigelse, hvori der indgår arbejde med asfaltlapning

Målgruppe
Du skal før uddannelsen kunne:

 • Anvende nivelleringsinstrumenter ud fra givne koter
 • Afsætte en centerlinie samt afsætte en bredde vinkelret ud fra en centerlinie
 • Afsætte kurver i forbindelse med mindre vejanlæg
 • Betjene en minigraver og minilæsser
 • Betjene en minidumper og en motorbør
 • Udvælge og betjene almindeligt komprimeringskontrol
 • Foretage daglig pasning og vedligeholdelse af mindre entreprenørmaskiner
 • Forstå og arbejde efter almindeligt forekommende anlægstegninger
 • Planlægge arbejdsopgaver med mindre entreprenørmaskiner


Disse kvalifikationer kan fx opnås ved gennemførelse af uddannelserne:

Nivellering samt betjening af mingravere og minilæssere, eller ved arbejdserfaring med anlægsopgaver.

Mål
Du lærer at:

 • Bedømme en skades omfang og årsag, samt vælge de rigtige materialer til en given reparation
 • Anvende korrekt fremgangsmåde i udførelsen af reparationen
 • Udføre korrekt lapning ved retablering af veje efter ledningsarbejde, så kravene i vejreglerne overholdes.


Varighed
Kurset varer 5 dage.

Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter lærerens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: