45651 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen

Du kan træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger ved forskellige typer arbejde med kold asfalt og bitumen.
  
Målgruppe
Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med kold asfalt og bitumen. 
  
Mål
Du lærer at:

  • Træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger, herunder ventilation, ved forskellige typer arbejde med kold asfalt og bitumen
  • Vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler inkl. åndedrætsværn ved hjælp af brugsanvisninger og evt. kodenummer ud fra viden om forskellige sundhedsrisici ved kontakt med asfaltmaterialer, bitumenholdige materialer og asfaltrøg/dampe
  • Anvende brugsanvisninger, og kender substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse
  • Varetage hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger
  • Instruere andre om sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold ved asfaltarbejde med kold asfalt og bitumen


Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med arbejde med stoffer og materialer jf. Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292 af 26. april 2001 bilag IV.
  
Varighed
1,0 dag.

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet, kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

 

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: