Kabelarbejde - etablering af nyanlæg

Kabelarbejde2 Kabelarbejde4

 

 

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte anlægsarbejdere der har eller søger beskæftigelse som kabel- og ledningsarbejder.

Indhold:
Du lærer at:

  • Udføre kabel- og ledningsarbejde med detailafsætning
  • Udføre korrekt oplukning, opgravning, vandafledning, tilbagefyldning og komprimering
  • Udføre nedlægning af ledninger i forbindelse med etablering af forsynings- og afløbsledninger i overensstemmelse med DS 475, Vejregel
  • Lave en standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejdere i og over veje
  • Etablere lovpligtig afmærkning af arbejdsstedet
  • Udføre den daglige drifts nødvendige renholdelse og pasning af maskiner og arbejdsudstyr, ved brug af instruksbog og anden form for brugervejledning

Varighed
5,0 dage.

Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de dig, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet, kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: