Vejasfaltarbejde - Pas. og vedligeh.af mask. 26.2

44430 Pasning og vedligehold af maskiner 
 
Målgruppe
Uddannelsen står åben for alle personer over 20 år, som tilhører AMU-lovens målgruppe,
og som har kursusbevis fra ”Vejasfaltarbejde trin 1”, eller 2 års praktisk erfaring med asfaltarbejde indenfor de sidste 3 år, samt kørekort til minimum traktor.
 
Formål

 • At sætte dig i stand til at anvende forskellige typer asfaltmaterialer
 • At udføre opgaver med opmåling og udlægning af asfaltbærelag og slidlag
 • At udføre opgaver med renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og andet arbejdsudstyr
 • At etablere den lovpligtige afmærkning og indretning af arbejdsstedet 

 
Indhold 

 • Planlægning 
 • Maskiner og arbejdsudstyr 
 • Maskinens opbygning 
 • Maskinens virkemåde 
 • Maskinens betjening 
 • Maskinens vedligeholdelse 
 • Udlægning 
 • Arbejdsmiljø 
 • Brandværn 
 • Førstehjælp 
 • Notatteknik 
 • Faglig regning

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet, kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Vejasfaltarbejde - Pas. og vedligeh.af mask. 26.2
Kviknummer:791418AS4443000219
Holdnummer:AS4443000219
Startdato:21/01/2019
Slutdato:25/01/2019
Tilmeldingsfrist:18/01/2019
Fag:
 • Vejasfaltarbejde - Pasning og vedligehold af mask., 5 dage, 540 kr.
FKB:Asfaltbelægninger
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:15 personer
Mindste kvotient:0
Samlet kursuspris:540 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg