44430 Pasning og vedligehold af maskiner 
 
Målgruppe
Uddannelsen står åben for alle personer over 20 år, som tilhører AMU-lovens målgruppe,
og som har kursusbevis fra ”Vejasfaltarbejde trin 1”, eller 2 års praktisk erfaring med asfaltarbejde indenfor de sidste 3 år, samt kørekort til minimum traktor.
 
Formål

 • At sætte dig i stand til at anvende forskellige typer asfaltmaterialer
 • At udføre opgaver med opmåling og udlægning af asfaltbærelag og slidlag
 • At udføre opgaver med renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og andet arbejdsudstyr
 • At etablere den lovpligtige afmærkning og indretning af arbejdsstedet 

 
Indhold 

 • Planlægning 
 • Maskiner og arbejdsudstyr 
 • Maskinens opbygning 
 • Maskinens virkemåde 
 • Maskinens betjening 
 • Maskinens vedligeholdelse 
 • Udlægning 
 • Arbejdsmiljø 
 • Brandværn 
 • Førstehjælp 
 • Notatteknik 
 • Faglig regning

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet, kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: