44426 Opbygning og betjening af asfaltudlæg

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget/ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltørområdet. Kursets formål er, at du kan udføre maskinel udlægning af asfalt, således at krav til kvalitet og sikkerhed overholdes. Udføre den daglige drifts nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af asfaltudlæggere.

Målgruppe
Alle der arbejder i asfaltbranchen, og har kørekort til bil eller traktor. Det er en god idé at have gennemført kurset "44335 Vejasfaltarbejde - Materialer og maskinudlægning"

Mål
Du lærer at:

 • Udføre almindelige forekommende opgaver med maskinudlægning af bærelag og slidlag, således at kravene til jævnhed, fald og andre kvalitetskrav af de enkelte lag er overholdt
 • Udføre opgaver med udlægning af asfaltbærelag og slidlag med forskellige maskintyper og med anvendelse af forskellige former for automatik, herunder laserstyring, således at de stillede krav til lagtykkelse, komprimeringsgrad og jævnhed er overholdt
 • Ved brug af instruktionsbog og anden form for brugervejledning som grundlag, at udføre justerings- og indstillingsopgaver på forskellige typer asfaltudlæggere
 • Ved brug af instruktionsbog og anden form for brugervejledning som grundlag, at lokalisere fejl og fejlmeldinger i maskinens hydrauliske og elektroniske systemer
 • Udføre opgaver med kontrol af fx komprimering, herunder analysekontrol af optagne prøver sammen med kolleger
 • Anvende arbejdstegninger og beskrivelser som grundlag for selvstændigt at udføre opmåling af arbejdsarealer
 • Anvende arbejdstegninger og beskrivelser som grundlag for bestilling af asfaltmateriale til given opgave
 • Med arbejdstegninger og beskrivelsesmateriale som grundlag, at udføre almindelige forekommende opgaver med nivellering, herunder opsætning af kørestreng
 • Udføre almindelige forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder afmærkning og indretning af arbejdsstedet, med opdeling og placering af diverse materiel og materialer
 • udføre opgaver med bestilling og modtagelse af materialer, herunder materialekontrol
 • Med instruktionsbogen og anden form for brugervejledning som grundlag, at udføre alle for den daglige drift, nødvendige opgaver med renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr
 • Udføre arbejdet med oprydning, afrigning og flytning af arbejdspladsen sammen med kolleger

Varighed
Kurset varer 5 dage.

Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af skolen til dig, som efter lærerens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet, kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: