Vejasfaltarb. Mask.udlæg. af bære- og slidlag 26.2

44425 Maskinudlægning af bære- og slidlag

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskætigelse inden for vejasfaltområdet, har kørekort til bil eller traktor. Derudover skal du have viden svarende til kurset "44426 Vejasfaltarbejde - Opbyg. og betj. af asfaltudlæg."

Mål
Du lærer at:

  • Udføre udlægning af bære- og slidlag i asfalt med forskellige maskintyper og med anvendelse af forskellige former for automatik, herunder laserstyring, således at krav til lagtykkelse, komprimeringsgrad og jævnhed opfyldes
  • Udføre justerings- og indstillingsopgaver på forskellige vejasfaltudlæggere og deres automatik og kender principperne bag automatikken i vejasfaltudlæggere
  • Lokalisere fejl og fejlmeldinger i maskinens hydrauliske og elektroniske systemer, herunder specielt maskinens automatik samt rapportere fejl, så det sikres, at disse rettes
  • Udføre de forskellige arbejdsfunktioner ved kontrol af komprimering
  • Udføre den for den daglige drift nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr og kan udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse
  • Udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning

 

Varighed
5 dage

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet, kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Vejasfaltarb. Mask.udlæg. af bære- og slidlag 26.2
Kviknummer:791418AS4442500220
Holdnummer:AS4442500220
Startdato:03/02/2020
Slutdato:07/02/2020
Tilmeldingsfrist:10/02/2019
Fag:
  • Vejasfaltarbejde - Mask.udlæg. af bære- og slidlag, 5 dage, 540 kr.
FKB:Asfaltbelægninger
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:5 personer
Mindste kvotient:0
Samlet kursuspris:540 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg