44424 Komprimering

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget/ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltørområdet. Kursets formål er, at du kan udføre opgaver med tromling og komprimering af asfaltbærelag og asfaltslidlag, således at de angivne krav til proktorværdier, tæthed og jævnhed er overholdt. At blande og dosere de forskellige slipmidler korrekt. Planlægge og tilrettelægge anvendelse af maskiner og udstyr.
 
Målgruppe 
Alle der arbejder i branchen, der har kørekort til traktor eller bil. 

Mål 

Du lærer at:

  • Anvende arbejdstegninger og beskrivelsesmaterialer som grundlag for planlægning og udførelse af givne opgaver i komprimering af bærelag og slidlag, herunder med valg af tromletype og eventuelt ballastbehov
  • Udføre de almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder afmærkning, indretning, opdeling og placering af diverse materiel og materialer
  • Læse brugervejledningen, og derved blande og dosere slipmiddel rigtigt, samt kontrollere og vedligeholde forstøvningsanlægget og dyserne på tromlen
  • Udføre opgaver med forskellige trombletyper,og komprimering af bære- og slidlag, således at de i projektet angivne krav til proktorværdier, jævnhed og tæthed er overholdt
  • Udføre de i projektet angivne kontrolmålinger af komprimeringen af det udlagte materiale ved hjælp af  isotopmåleudstyr
  • Bruge instruktionsbogen og anden form for brugervejledning som grundlag
  • Udføre den for den daglige drift nødvendige renholdelse, pasning, justering og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr
  • Udføre arbejdet med oprydning, afrigning og flytning af arbejdsstedet sammen med kolleger

Varighed
Kurset varer 5 dage.
 
Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter lærerens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler. Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: