Fræsning i vejasfaltbelægninger

 

Formålet er at give dig indsigt i historie, anvendelsesområder og gældende vejregler for fræsning af vejasfaltbelægninger, samt vurdere de forskellige belægningstyper og anvendte råvarer, før igangsætning af fræsearbejde. Få kendskab til det analyse- og kontrolarbejde, som udføres på henholdsvis råvarer, færdigvarer og belægninger. 

 
Målgruppe
Du skal før uddannelsen have førerbevis til traktor eller personbil.
 
Mål
Du lærer at: 

  • Udføre opgaver med fræsning sammen med kolleger
  • Opmåle og beregne arealer ud fra tegninger og beskrivelser, samt opmærke kørebane
  • Foretage den daglige vedligeholdelse af fræsere
  • Forstå vigtigheden af kendskab til materialerne, samt analyse- og kontrolarbejdet med disse
  • Anvende sikkerheds- og arbejdsmiljøforskrifter i forbindelse med fræsning
  • Udføre den nødvendige arbejdsplanlægning, bl.a. afmærkning sammen med kolleger

Varighed
Kurset varer 5 dage.
 
Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af skolen til dig, som efter lærerens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet, kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

 

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Vejasfaltarb. Fræsning i vejasfaltbelæg. 26.1
Kviknummer:791418AS4442300120
Holdnummer:AS4442300120
Startdato:27/01/2020
Slutdato:07/02/2020
Tilmeldingsfrist:09/01/2019
Fag:
  • Vejasfaltarbejde - Fræsning i vejasfaltbelægninger, 5 dage, 590 kr.
  • Vejasfaltarbejde - Komprimering, 5 dage, 590 kr.
FKB:Asfaltbelægninger
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:15 personer
Mindste kvotient:0
Samlet kursuspris:1.180 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg