44422 Fejning og klæbning

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget/ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltørområdet.

Kursets formål er, at du selvstændigt kan udføre opgaver med rengøring af underlag for udlægning af asfaltbærelag og asfaltslidlag, udlægning af klæbemiddel, samt renholdelse, pasning og vedligeholdelse af traktor og sprøjteanlæg, herunder kalibrering af sprøjteramme.
 
Målgruppe
Uddannelsen står åben for personer:

 • Som har erhvervet uddannelsesbevis fra AMU-uddannelsen "Vejasfaltarbejde, trin 3", kode 02.11.00.00600, eller som kan dokumentere at være i besiddelse af tilsvarende teoretiske og praktiske kvalifikationer
 • Som har kørekort til personbil eller traktor

Mål
Du lærer at:

Anvende arbejdstegninger og beskrivelser som grundlag for selvstændigt at udføre opmåling af arealer til klæbning

 • Anvende beskrivelsesmaterialer som grundlag for beregning af klæbemængder til forskellige belægningstyper
 • Udføre almindelige forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder afmærkning og indretning af arbejdsstedet, modtagekontrol, opdeling og placering af diverse materiel og materialer
 • Udforme sprøjteplan med arbejdstryk, hastighed og dysestørrelse
 • Udføre opgaver med rengøring, herunder fejning af underlag
 • Udføre opgaver med udlægning af støvbindingsmidler på stabilt gruslag
 • Udføre opgaver med udlægning af klæbemidler på asfaltbærelag
 • Bruge instruktionsbogen og anden form for brugervejledning som grundlag
 • Udføre den for den daglige drift, nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af traktor og sprøjteudstyr
 • Udføre arbejdet med oprydning og afrigning/flytning af arbejdsstedet sammen med dine kolleger

Varighed
5 dage.
 
Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter lærerens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

 

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: