Vejasfaltar. Sikring af arbejdsmiljø 25.1

44421 Sikring af arbejdsmiljø

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget/ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltørområdet. Kursets formål er, at du med udgangspunkt i de specielle miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold gældende for asfaltarbejde og produktion, at give dig et bredere kendskab til bestemmelser inden for arbejdsmiljølov og miljøbeskyttelseslov. Være i stand til, på korrekt vis, at anmelde arbejdsulykker.

Målgruppe
Uddannelsen står åben for personer:

 • Som har erhvervet uddannelsesbevis for AMU-uddannelsen "Sundhed og sikkerhed ved vejasfaltarbejde", kode 02.11.00.00850
 • Som kan dokumentere, at være i besiddelse af tilsvarende teoretiske og praktiske kvalifikationer

Mål
Du lærer at:

 • Opnå kendskab til grundelementerne i arbejdsmiljølovgivningen, og får viden om rettigheder og pligter i henhold hertil for henholdsvis arbejdstager og arbejdsgiver
 • Opnå kendskab til grundelementerne i miljøbeskyttelseslovgivningen, og får viden om rettigheder og pligter i henhold hertil for henholdsvis arbejdstager og arbejdsgiver
 • Få kendskab til miljø- og arbejdsmiljømæssige krav til asfaltproduktion, herunder udledningskrav, muligheder for forureningsbegrænsende foranstaltninger og renere teknologier
 • Få indsigt i den miljø- og arbejdsmiljømæssigt rette håndtering af stoffer og materialer anvendt ved asfaltproduktion og -udlægning
 • Anvende brugsanvisninger ved planlægningen i det daglige arbejde, herunder orienteres du om muligheder for indhentning af yderligere oplysninger
 • Opnå særlig agtpågivenhed i forbindelse med risikoområder ved arbejdsprocesser og maskiner
 • Opnå forståelse for materialestrømmene i forbindelse med produktion og udlægning af asfalt, herunder for hvorledes affaldshåndtering skal foregå, samt for forudsætninger for optimalt genbrug, især af asfalt
 • Anmelde og indberette arbejdsulykker på korrekt vis, samt til at komme med forslag til forebyggende foranstaltninger
 • Blive i stand til, gennem praktiske øvelser, og på korrekt vis, at anvende de hjælpemidler og instruktionsbøger der er tilrådighed
 • Blive i stand til, på korrekt vis, at iføre dig de til forskellige arbejdsoperationer med asfalt påkrævede personlige værnemidler

Varighed
5 dage.
 
Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de dig, som efter lærerens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet, kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Vejasfaltar. Sikring af arbejdsmiljø 25.1
Kviknummer:791418AS4442100119
Holdnummer:AS4442100119
Startdato:11/03/2019
Slutdato:15/03/2019
Tilmeldingsfrist:01/12/2018
Fag:
 • Vejasfaltarbejde - Sikring af arbejdsmiljø, 5 dage, 540 kr.
FKB:Asfaltbelægninger
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:14 personer
Mindste kvotient:0
Samlet kursuspris:540 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg