Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlæg. 27.1

44336 Arbejdsmetoder og udlægning 

Kurset henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet. Kursets formål er, at du kan udføre opgaver med opmåling, håndudlægning af asfalt samt opretning af vejbelægninger og lapninger af opgravninger.

Vedligeholdelse af udstyr, samt etablering af den lovpligtige afmærkning/afspærring af arbejdsstedet, samt forebyggelse af driftsuheld og arbejdsulykker.
 
Målgruppe
Du skal før uddannelsen have kørekort til personbil eller traktor.

Mål
Du lærer at:

  • Anvende arbejdstegninger og beskrivelser som grundlag for opmåling af arealer 
  • Anvende arbejdstegninger og beskrivelser som grundlag for beregning af asfaltmængder til givne opgaver
  • Med tegningsmateriale som grundlag, sammen med kolleger, udføre mindre komplicerede opgaver i nivellering
  • Sammen med kolleger udføre den nødvendige arbejdsplanlægning herunder med afmærkning og indretning af arbejdsstedet, modtagekontrol, opdeling og placering af diverse materiel og materialer
  • Sammen med kolleger udføre opgaver i opretning af vejbelægninger og lapninger af opgravninger således, at kvalitetskrav og krav til sikkerhed er overholdt
  • Sammen med kolleger udføre praktiske opgaver med håndudlægning af asfalt såvel GAB, pulver- og genbrugsasfalt således, at kvalitetskrav og krav til sikkerhed er overholdt
  • Efter anvisning deltage i den for den daglige drift nødvendige renholdelse, samt pasning og vedligeholdelse af arbejdsudstyr, som ikke kræver værkstedsbesøg
  • Efter anvisning deltage i arbejdet med oprydning og afrigning af arbejdspladsen

Varighed
10 dage.
 
Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter lærerens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.


Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet, kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlæg. 27.1
Kviknummer:791418AS4433600219
Holdnummer:AS4433600219
Startdato:30/09/2019
Slutdato:11/10/2019
Tilmeldingsfrist:22/09/2019
Fag:
  • Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning, 10 dage, 1180 kr.
FKB:Asfaltbelægninger
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:0 personer
Mindste kvotient:0
Samlet kursuspris:1.180 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg