44335 Materialer og maskinudlægning 

Målgruppe
Alle der abejder i asfaltbranchen, der har kørekort til bil eller traktor. Kursusbevis fra 44336 Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning er at foretrække inden dette kursus

 
Formål
At give dig færdigheder i selvstændigt, at udføre almindelige forekommende opgaver med opmåling og udlægning af asfaltbærelag og slidlag, samt opgaver med renholdelse af maskiner og ander arbejdsudstyr. Etablere den lovpligtige afmærkning og indretning af arbejdsstedet, således at de tafikale og sikkerheds- og miljømæssige krav er overholdt.
 
Indhold 

 

  • Materialelære 
  • Tegningsforståelse 
  • Beskrivelser 
  • Nivellering 
  • Indretning af arbejdsplads 
  • Udlægningsteknik 
  • Vedligeholdelse af arbejdsudstyr 
  • Datalære 
  • Sociale love 
  • Arbejdsmiljø

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet, kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: