Formand og Sjakbajs uddannelse består af følgende 2 kursustyper:
 
Kommunikations og samarbejdsmetoder på byggeplads
 
Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har søgt eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsbranchen.
 
Mål
Du lærer at:

  • Anvende hensigtsmæssige kommunikations- og samarbejdsmetoder, løse konflikter og motivere kollegerne, således at der opstår kvalitets- og produktivitetsforøgelse i byggeprocessen. Du kan som bygningsarbejder, ud fra viden om byggeprocessen samt egne og andre faggruppers arbejdsfunktioner, heri og ud fra viden om de problemstillinger, der forekommer mellem forskellige faggrupper på byggepladsen i det daglige arbejde

 
Varighed
2,0 dage.
 
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen
 
Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.
 
Mål
Du lærer at:

  • Medvirke ved planlægning af bygge- og anlægsopgaver v.hj.a. hensigtsmæssigt planlægningsværktøj/-metoder, og anvende dette i forbindelse med praktisk udførelse af bygge- og anlægsopgaver
  • Medvirke ved udarbejdelse af uge-, periode og procesplaner samt forhindringslister
  • Få forståelse for begrebet PPU (procent-planlagt-udført) ,og hvad det skal bruges til
  • Få indblik i både forberedelse og deltagelse af møder vedr. planlægning af udførelse af bygge- og anlægsarbejde


Varighed
3,0 dage.

  
Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: