Dim. og udlægning af vejasfaltmaterialer 25.1 + 2

41941 Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget/ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltørområdet.

Kursets formål er, at du kan udføre praktiske opgaver med udlægning af klæbemiddel, maskin- og eller håndudlægning, samt komprimering af asfaltbære- og slidlag på forskellige typer vejanlæg, samt udføre opgaver med eftersyn, pasning og vedligeholdelse af udlægningsmaskiner, tromler, vibrationstromle m.m.

Målgruppe
Uddannelsen står åben for personer:

 • Som har erhvervet uddannelsesbevis for AMU-uddannelserne "Fejning og klæbning ved vejasfaltmaterialer", "Maskinudlægning af vejasfaltmaterialer", "Komprimering af vejasfaltmaterialer", eller som kan dokumentere at være i besiddelse af tilsvarende teoretiske og praktiske kvalifikationer
 • Som har kørekort til personbil eller traktor

Mål
Du kan:

 • Med oplysninger om trafikbelastning, antal døgn-overkørsler og akseltryk som grundlag, selvstændigt udføre en dimensionering af givne belægningsopgaver, herunder med angivelse af materialetyper, der skal anvendes til klæbning, bærelag samt slidlag
 • Med arbejdstegninger og beskrivelsesmaterialer som grundlag selvstændigt udføre en beregning over de til opgaven medgående materialer, herunder klæbemidler, bære og slidlagsmaterialer
 • Med forskellige typer sprøjtemateriel, og med den beskrevne dosering, selvstændigt udlægge klæbemidlet til den givne belægningsopgave
 • Med forskellige typer udlægningsmaskiner udføre bære- og/eller slidlagsbelægning, således at retning, materialetilgang og kørehastighed er korrekt og konstant
 • Med forskellige typer udlægningsmaskiner virke som strygejernsmand ved udlægning af bære- og/eller slidlag, således at kravene til lagtykkelse, fald, jævnhed og forkomprimering er overholdt
 • Med forskellige typer tromler, såsom vibrationstromler, pladevibratorer eller vibrationsstampere, komprimere asfaltmaterialet, således at kravene til jævnhed og komprimeringsprocent er overholdt
 • Planlægge og udføre bære- og slidlagsbelægninger som håndudlægning i kloak-, fjernvarmerende eller lignende, sådan at skærring/hugning, samt rengøring, klæbning af samling og jævnhed er korrekt
 • Med instruktionsbog og anden form for brugervejledning som grundlag, selvstændigt udføre alle for den daglige drift nødvendige opgaver med renholdelse og pasning af maskiner og arbejdsudstyr, herunder smøring og justering, samt eftersyn af hydraulik og el-anlæg

Varighed
Kurset varer 5 dage.

Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter lærerens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Dim. og udlægning af vejasfaltmaterialer 25.1 + 2
Kviknummer:791418AS4194100119
Holdnummer:AS4194100119
Startdato:12/08/2019
Slutdato:16/08/2019
Tilmeldingsfrist:01/12/2018
Fag:
 • Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer, 5 dage, 540 kr.
FKB:Anlægsarbejder
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:27 personer
Mindste kvotient:0
Samlet kursuspris:540 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg