Vejbyg. - Byg. af mindre veje - ubundne mat. 26.1+3a

40493 Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat.

Målgruppe
Struktører og andre, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Mål
Du lærer at:

  • Planlægge og udføre bygning af vejarealer med udgangspunkt i en projektbeskrivelse
  • Indgå i detailafsætning ,og etablering af vejens delelementer ved udgravning og opbygning på bæredygtig bund efter gældende normer, så kravene til komprime-ring, højder, fald og jævnhed er overholdt.
  • Indgå i valg af hensigtsmæssigt udstyr og materialer til arbejdets udførelse, og kan indgå i renholdelse og vedligehold af maskiner og udstyr

 

  • Medvirke ved kvalitetssikring af udført arbejde, og deltage i den nødvendige afspærring og afmærkning af arbejdsstedet m.h.p. overholdelse af sikkerhedsbestemmelser ved arbejdets udførelse.
  • Medvirke ved indretning af arbejdspladsen, herunder sørge for opdeling, placering af materialer og udstyr samt etablering af vinterforanstaltninger


Varighed
10,0 dage

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Vejbyg. - Byg. af mindre veje - ubundne mat. 26.1+3a
Kviknummer:791418AS4049300119
Holdnummer:AS4049300119
Startdato:14/10/2019
Slutdato:25/10/2019
Tilmeldingsfrist:09/01/2019
Fag:
  • Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat., 10 dage, 1080 kr.
FKB:Anlægsarbejder
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07.30 - 15.30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:15 personer
Mindste kvotient:0
Samlet kursuspris:1.080 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg