Betingelser

Betingelser - Mercantec

VEU-godtgørelse
Det er lovpligtigt for din virksomhed at søge VEU godtgørelse elektronisk via www.efteruddannelse.dk. VEU godtgørelsen pr. 1. januar 2018 udgør kr.860,- per medarbejder per dag. Nyeste regler kan altid findes på www.veug.dk

VEU-godtgørelsen kan søges fra 1. kursusdag, og I har 4 uger til at søge efter sidste kursusdag.

For at være VEU berettiget må din uddannelse ikke overstige en erhvervsuddannelse. Er du i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte Mercantec.

Forsikring
Mercantec kan som selvejende institution ikke tegne forsikringer, der dækker elever og kursister. Vi anbefaler derfor, at du altid selv er dækket af den heltidsulykkesforsikring samt en ansvarsforsikring.

Undervisningstid
Den daglige undervisningstid er mandag til fredag fra kl. 08:00-15:24.

Indkvartering
Kontakt os for yderligere information. 

Fravær og sygdom
Bliver du syg, skal du sygemelde dig til Mercantec på tlf. 89 50 33 00 mellem kl. 08:00-09:00.
Er du ledig, skal du også sygemelde dig til din A-kasse på den første sygedag. Er du i arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Afmelde/udeblivelsesgebyr for beskæftigede
Ved udeblivelse fra en uddannelse eller framelding mindre en en uge før uddannelsens start opkræver vi en afgift på følgende: 

Afmelding:
Kurser med en varighed op til 37 timer: Kr. 1.500,00
Kurser med over en varighed på 37 timer: Kr. 2.500,00

Udeblivelse:
Kurser med en varighed op til 37 timer: Kr. 2.500,00
Kurser med over en varighed på 37 timer: Kr. 3.500,00

I visse tilfælde kan en arbejdsgiver fritages fra at betale en afgift, bl.a. hvis han erstatter den frameldte eller udeblevne medarbejder med en anden.

Der bliver ikke opkrævet gebyr ved ledige.