Innovation på Viborg Tekniske Gymnasium

Ye

På Viborg Tekniske Gymnasium arbejder alle elever med innovation, både teoretisk og praktisk.

På htx arbejder alle elever med innovation. Det foregår i faget teknologi, som er et af uddannelsens profilfag. Her lærer man bl.a. at arbejde med metoder til skabelse af nye ideer, og man kommer flere gange gennem hele innovationsprocessen fra ide til færdigt produkt, et produkt man i øvrigt selv fremstiller.

Innovationcamp

På 2. årgang oplever mange af eleverne at deltage i Innovationscamp på AU-HIH i Herning. Eleverne præsenteres her for en case fra en virksomhed, og de arbejder med teknologibaseret produktudvikling og tilhørende forretningsmodeller. De studerende guider denne dag htx-elever fra mange skoler gennem hele processen. De fleste får en sjov og lærerig dag, mens andre oveni får et fingerpeg om, hvilken uddannelse de vil fortsætte på efter gymnasiet.

Virksomhedsbesøg og idékonkurrencer

Man kan også vælge at have faget Innovation på c-niveau. Det kræver, at man vælger studieretningen Innovation eller Medier og Kommunikation. Her arbejder man både med ideskabelse og innovationsprocesser, men også med, hvordan man får produkterne spredt og solgt. Forretningsmodeller og selve forretningsplanen er også vigtige omdrejningspunkter i undervisningen.

I dette fag er der selvfølgelig fokus på innovation og iværksætteri, og derfor er diverse virksomhedsbesøg, idekonkurrencer og sparringsseancer en naturlig del af undervisningen. Vi deltager f.eks. altid i Europas største Iværksættermesse, og i 2013 blev det femte år i træk, vi fik præmier med hjem, nemlig en tredjeplads ud af 101 mulige. Klikker du på linket finder du en lille film fra en tidligere vinder. Et produkt, der ikke er set før, men som kobler to eksisterende produkter og skaber ny værdi.

Vælger man studieretningen Science Talent kommer man til at deltage i en anden opfinderkonkurrence, nemlig Science Cup, hvilken er en idekonkurrencen med fokus på naturvidenskab.

Innovative undervisningsmiljøer

På alle studieretninger arbejdes der i høj grad med innovative undervisningsmiljøer. Eleverne lærer bl.a. fysik i Tivoli Friheden og i svæveflyvere, ligesom de lærer om læringsstile og formidling ved selv at undervise kommunens folkeskoleelever.

Alle elever oplever at være på et eller flere virksomhedsbesøg, og i flæng kan fra 2013 nævnes Googles hovedkontor samt Facebook-afdelingen i Dublin, Møbelvirksomheden Brd Andersen i Århus, Skalflex, og A/C Hydraulic i Viborg samt Viborg Bryghus – for blot at nævne nogle af dem.
Uddannelses- og virksomhedsbesøgene er vigtige, fordi man her bl.a. oplever, at det, man lærer og måden man lærer det på i dagligdagen på Viborg Tekniske Gymnasium, ligner livet og betingelserne i det videregående uddannelsessystem og i det virkelige erhvervsliv. Her kan man bestemt heller ikke alene hvile på, hvordan man gjorde i går!