Webintegrator

Web Kommunikation 04 220X150

Webintegrator-uddannelsen kvalificerer dig til jobs indenfor programmering, informations-arkitektur og design af web-baserede kommunikationsløsninger.

Varighed:     2 år og 3 mdr.
Praktik: Ingen praktik

Skolebaseret uddannelse
Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Uddannelsen er skolebaseret og det betyder, at du ikke skal have praktikplads for at blive optaget på hovedforløbet.

Uddannelsen er orienteret mod at kunne anvende IT-værktøjer til at producere effektivt kommunikerende web-løsninger. Fag som objektorienteret programmering og praktisk webintegration er centrale discipliner i uddannelsen. Du lærer også at integrere tekster, billeder, grafik, lyd, animation og databaser, med henblik på dynamiske og avancerede internetløsninger.

Bemærk du kun kan tage gf1 her på Mercantec. Resten af uddannelsen tages på Medieskolerne i Viborg.

Uddannelsens opbygning:

Opbygning

Uddannelsens varighed og opbygning afhænger af din alder og din erfaring. 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være webintegratoranbefaler vi, at du vælger fagretningen "Medie + data", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 starter din uddannelse til webintegrator og du skal videre på gf2 som også tager 20 uger. Bemærk at Mercantec ikke udbyder gf2 og hovedforløbet. Det kan du f.eks. tage på Medieskolerne i Viborg.


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du gf1 over og starter direkte på din webintegrator-uddannelse på gf.2. Bemærk at Mercantec ikke udbyder gf2 og hovedforløbet. Det kan du f.eks. tage på Medieskolerne i Viborg.

Under25 Forloeb

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også gf1 over og starter direkte på din webintegrator-uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

 

 

 

Praktik

Skolebaseret uddannelse
Webintegrator-Uddannelsen er skolebaseret og det betyder, at du ikke skal have praktikplads for at blive optaget på hovedforløbet. For at fortsætte på hovedforløbet skal du afslutte gf2 med et projekt og bestå grundforløbseksamen. 

 

Økonomi

Er du over 18 år, er du berettiget til SU.

 

Adgangskrav

 Fra august 2015 er der indført følgende adgangskrav til erhvervsuddannelserne:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

Bemærk ligeledes at Mercantec har en kvote på hvor mange der kan tage uddannelsen.

Opstart

Grundforløb 1 (gf1) starter op i august - se tilmelding i højre kolonne

Grundforløb 2 (gf2) starter op i januar.