Webintegrator

Web Kommunikation 04 220X150

Webintegrator-uddannelsen kvalificerer dig til jobs indenfor programmering, informations-arkitektur og design af web-baserede kommunikationsløsninger.

Varighed:     ca. 2 år
Praktik: Ingen praktik

Skolebaseret uddannelse
Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Uddannelsen er skolebaseret og det betyder, at du ikke skal have praktikplads for at blive optaget på hovedforløbet.

Uddannelsen er orienteret mod at kunne anvende IT-værktøjer til at producere effektivt kommunikerende web-løsninger. Fag som objektorienteret programmering og praktisk webintegration er centrale discipliner i uddannelsen. Du lærer også at integrere tekster, billeder, grafik, lyd, animation og databaser, med henblik på dynamiske og avancerede internetløsninger.

Uddannelsens gf1 og gf2 skal tages hos Mercantec - og resten af udannelsen kan tages på Medieskolerne - se nedenfor under opbygning.

Uddannelsens opbygning:

Opbygning

Uddannelsens varighed og opbygning afhænger af din alder og din erfaring. 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være webintegratoranbefaler vi, at du vælger fagretningen "Medie + data", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 starter din uddannelse til webintegrator og du skal videre på gf2 som også tager 20 uger. Herefter skal du videre med din uddannelse på en skole, der udbyder resten af webintegrator uddannelsen. Her i Viborg er det på Medieskolerne - se mere på deres hjemmeside Medieskolerne.


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du gf1 over og starter direkte på din webintegrator-uddannelse på gf.2:

Under25 Forloeb

Efter gf2, som tager 20 uger, skal du videre med din uddannelse på en skole, der udbyder resten af webintegrator uddannelsen. Her i Viborg er det på Medieskolerne - se mere på deres hjemmeside Medieskolerne.

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også gf1 over og starter direkte på din webintegrator-uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

 

 

 

Praktik

Skolebaseret uddannelse
Webintegrator-Uddannelsen er skolebaseret og det betyder, at du ikke skal have praktikplads for at blive optaget på hovedforløbet. For at fortsætte på hovedforløbet skal du afslutte gf2 med et projekt og bestå grundforløbseksamen. 

Du kan læse mere herom på Medieskolernes hjemmeside - Medieskolerne

Økonomi

Er du over 18 år, er du på gf1 og gf2 berettiget til SU.

Omkring løn under din praktik henviser vi til Medieskolernes hjemmeside herom - Løn under praktik

Adgangskrav

 Fra august 2015 er der indført følgende adgangskrav til erhvervsuddannelserne:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

Bemærk ligeledes at Mercantec har en kvote på opstart af max. 7 elever.

Opstart

Grundforløb 1 (gf1) starter op i januar og august - se tilmelding i højre kolonne

Grundforløb 2 (gf2) her henviser vi til Medieskolerne