Industritekniker

MLN 1899 1

Industritekniker-uddannelsen har to specialer: produktion og maskin. Der er gode job- og karrieremuligheder - og garanti for en praktikplads i erhvervslivet!

 

 
Varighed:     4 år.
Praktik: Muligt i ind- og udland

Som industritekniker lærer du bl.a. at fremstille og vedligeholde produktionsanlæg. Værktøjet er bl.a. værktøjsmaskiner og computere.

Uddannelsen er trindelt og har to specialer: Produktion og maskin.  

Trinnet industriassistent giver den grundlæggende viden om betjening og vedligeholdelse af cnc-drejebænke, fræsemaskiner og bearbejdningscentre.

En industritekniker med speciale i produktion arbejder med planlægning af nye produktionsanlæg, samt opbygning og vedligeholdelse. Inden for produktion er du med, når virksomheden skal vælge nyt produktionsudstyr og anlæg, samt opbygge og vedligeholde det.

En industritekniker med speciale i maskin kan indstille, progammere og betjene de maskiner, man bruger i moderne jern- og metalvirksomheder.

En industritekniker er typisk beskæftiget på maskinfabrikker eller skibsværfter.

Du har også mulighed for at blive EUX Industritekniker, hvor du bliver faglært og student i én og samme uddannelse. Læs mere om EUX Industritekniker her! 

Obs! Gode jobmuligheder og praktikpladsgaranti

Når du uddanner dig til industritekniker, er der garanti for praktikplads i erhvervslivet. Der er også gode job- og karrieremuligheder. Der er mangel på dygtige folk i industrien, og behovet stiger kraftigt i de kommende år

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning og varighed afhænger af din alder og din erfaring: 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være industritekniker anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Biler, teknologi og industrielt design", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 er starter du på din industriteknikeruddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din industriteknikeruddannelse på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din  industriteknikeruddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

 

Økonomi under uddannelsen

Løn
Har du en uddannelsesaftale hos en mester, vil du også få løn under grundforløbet.

SU
Har du ikke en mester har du mulighed for at søge SU på grundforløbet. SU søges på www.su.dk. Log på med NemId, efter du har fået en bekræftelse på din optagelse fra MetalCraft.

Adgangskrav

 Fra august 2015 er der indført følgende adgangskrav på erhvervsuddannelserne:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Undtagelse for:
    - Elever med uddannelsesaftale
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

 

Opstart på grundforløbet

Der er opstart på erhvervsuddannelserne 4 gange årligt - i januar, april, august og oktober.

Tilmeld dig via tilmeldiingsblanketten i højre kolonne. 

Videreuddannelse


En industriassistent kan fortsætte med industriteknikeruddannelsen.

En færdiguddannet industritekniker kan videreuddanne sig til: