Frontline PC-supporter

402

En uddannelse som Frontline PC-supporter er en god baggrund, hvis du vil arbejde i en IT-afdeling eller firmaer, der sælger IT-udstyr.

Varighed:     2 år.

Som frontline pc-supporter vil du kunne arbejde i virksomheders IT-afdelinger. Her vil du kunne tage dig af installation, opgradering, fejlfinding og mindre netværksopgaver.

Andre opgaver kan være instruktion, vejledning og hotline-support.

Du har også mulighed for at arbejde i forretninger, der sælger radio, tv, video, pc-udstyr m.m. Du kan arbejde direkte med salg, besøge kunder og reparere udstyr på værksted. Du vil også kunne ansættes i virksomheder, der sælger ny teknologi, fx i forbindelse med klargøring af ordrer og vejledning af kunder.

Som frontline pc-supporter løser du mange arbejdsopgaver inden for virksomhedens elektroniske it-udstyr. Du installerer bl.a. operativsystemer, forskellige programmer og standardapplikationer som kontorsystemer. Den teknologiske udvikling kræver, at du hele tiden overvåger og tilpasser udstyret. Du rådgiver og vejleder ansatte, der har brug for din hjælp.

Arbejdet kan være krævende, fordi tekniske problemer ofte forventes løst med det samme.

Uddannelsen kræver teknisk indsigt og gode samarbejdsevner. Du skal endvidere være god til matematik og engelsk.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning afhænger af din alder og din erfaring: 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være Fronline PC-supporter, anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Medie og data", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 er starter du på din uddannelse til Frontline PC-supporter. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse til Frontline PC-supporter på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse til Frontline PC-supporter. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

 

Praktik

Du er selv hovedansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens praktikpladskonsulenter og din kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd og kontakter til virksomheder. Du kan f.eks. selv benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, hvor du gerne vil i praktik. 

Økonomi

Adgangskrav

Fra august 2015 er der indført følgende adgangskrav på erhvervsuddannelserne:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Undtagelse for:
    - Elever med uddannelsesaftale
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

Opstart

Grundforløbet starter op 2 gange årligt i januar og august.

- Hent indmeldelsesblanket i højre kolonne

Videreuddannelse

Over 25 år

Er du over 25 år?

Er du over 25 år, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:Grafik Er Du Over 25

Voksenforløb og merit

Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt tage en erhvervsuddannelse ved at følge et særligt forløb med skoleundervisning og praktik. Skolen foretager en individuel vurdering af dine kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter.

Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU på grundforløbet og får elevløn på hovedforløbet. Hvis du er fyldt 25 år kan du evt. blive ansat som voksenlærling. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver få et særligt tilskud fra beskæftigelsesrådet i din region.

De enkelte beskæftigelsesregioner har lister over hvilke uddannelser, de kan give løntilskud til: Se Beskæftigelses Regionen Midtjyllands hjemmeside herom http://brmidtjylland.dk/Voksenlaerlinge.aspx