Tag en CNC-tekniker uddannelse

MLN 1976 1

Vil du arbejde med programmering af computerstyrede værktøjsmaskiner? Så bliv CNC-tekniker eller CNC-assistent.

Varighed:     2 år og 6 måneder
Praktik: Muligt i ind- og udland

 Som CNC-tekniker arbejder du bl.a. med:

 • Programmering af værktøjsmaskiner
 • Præcis boring, fræsning og drejning
 • Overblik og tilrettelæggelse
 • Kendskab til maskiner og materialer

En CNC-tekniker arbejder med computerstyrede værktøjsmaskiner i jern- og metalindustrien med produktion af forskellige emner. Enten programmerer teknikeren selv maskinerne til at udføre opgaverne, eller også indlæses der færdige programmer i maskinen.

Under produktionen overvåger teknikeren processen og sørger for, at det hele forløber planmæssigt.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens varighed og opbygning ahænger af din alder og din erfaring: 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

 • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
 • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være CNC-tekniker, anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Biler, teknologi og industrielt design", men det er ikke et krav. 
 • Efter gf.1 er starter du på din CNC tekniker uddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din CNC tekniker uddannelse  på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din CNC tekniker uddannelse . Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

Økonomi under uddannelsen

Løn
Har du en uddannelsesaftale hos en mester, vil du også få løn under grundforløbet.

SU
Har du ikke en mester har du mulighed for at søge SU på grundforløbet. SU søges på www.su.dk. Log på med NemId, efter du har fået en bekræftelse på din optagelse fra MetalCraft.

Adgangskrav

 Fra august 2015 er der indført følgende adgangskrav:

 • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
 • Undtagelse for:
  - Elever med uddannelsesaftale
 • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

 

Opstart

Grundforløbet starter op 2 gange årligt - i januar og august.

Du kan hente en indmeldelsesblanket i højre kolonne. 

Videreuddannelse

Videreuddannelse

En længerevarende erhvervsuddannelse inden for jern- og metalområdet.