Ud i verden

Globus Flag

Kom til udlandet i forbindelse med din erhvervsuddannelse

Vi finder det særdeles vigtigt, at du som elev hos os får mulighed for at blive udfordret både fagligt, personligt og sprogligt. Derfor har vi forskellige internationale initiativer.

En udvekslingsaftale med en tysk erhvervsskole gør det muligt for dig som elev på House of Technology at komme på et 3 ugers kombineret skole og praktikophold i en tysk virksomhed.

Vi samarbejder også med et amerikansk College, hvor du kan komme i et længere praktikforløb. Derover arbejder vi på at skaffe amerikanske interships til vores elever.   

Alle vores udsendelser bygger på en forudgående vurdering af dine kvalifikationer.

Læs mere her!