Medicoteknik

Medicotekniker Industriens

Vi udbyder medicotekniske efteruddannelseskurser i AMU regi, som er relevant for dig, som arbejder som medicotekniker på sygehuse, laboratorier eller hos producenter af medicoudstyr.

Medicotekniker som 1-årig uddannelse og 1 uges AMU fag:
Vi udbyder medicotekniker uddannelse, som 1-årig overbygning til elektronikfagtekniker uddannelsen. Hvis du er interesseret I at få den 1-årige uddannelse med svendebrev, så læs mere her.
Sideløbende med den 1-årige medicotekniker, udbyder vi også de 8 fag på uddannelsen, som 1 og 2 ugers AMU fag, se mere og tilmeldig på links nedenfor.

AMU Medicokurser:

 

Medicotekniker uddannelse, plan for 2019

 

 

Mulighed for virksomhedstilpasset Netværkskurser 
Vi har også erfaringer med at udbyde grundlæggende netværkskurser tilpasset til sygehusene og afholdt eksternt. Hvis I ønsker mere information om dette, kontakt venligst uddannelseskonsulent Michael Fast - se kontaktoplysninger i højre kolonne.