Erhvervsuddannelse for voksne EUV

010

Som voksen kan du tage en erhvervsuddannelse på kortere tid - og uden nødvendigvis at skulle i praktik.

Som voksen kan du tage du tage en erhvervsuddannelse på et særligt tilrettelagt voksenforløb.

Du starter direkte på en erhvervsuddannelse, hvor længden afhænger af din alder og den uddannelse og erfaring, du har i forvejen. 

I løbet af de første 20 uger (gf.2) vil vi sammen finde en praktikplads - enten i erhvervslivet eller i vores praktikcenter. 

 

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger din uddannelse ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb. Undervisningen foregår i et voksent, brancherettet studiemiljø. 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU på grundforløbet og får elevløn på hovedforløbet. Hvis du er fyldt 25 år kan du evt. blive ansat som voksenlærling. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver få et særligt tilskud fra beskæftigelsesrådet i din region.

De enkelte beskæftigelsesregioner har lister over hvilke uddannelser, de kan give løntilskud til: Se Beskæftigelses Regionen Midtjyllands hjemmeside herom http://brmidtjylland.dk/Voksenlaerlinge.aspx