Konference- og selskabstjener

Tjener

Er gastronomi og servering et hit for dig ? Så tag uddannelsen som tjener - med speciale i konferencer og selskaber

Konference- og selskabstjener er en kortere uddannelse indenfor tjenerfaget.
Her afslutter du din uddannelse efter 1 år og 8 mdr. og veksler mellem praktik i virksomhed og skoleophold.

 Med specialet konference- og selskabstjener kan din fremtidige arbejdsplads være på hoteller, restauranter og inden for skibsfart.

Uddannelsen er trin 1 i uddannelsen som tjener.

På uddannelsen undervises du i:

  • Gastronomi
  • Drikkevarer
  • Menulære
  • Konference- og selskabsbetjening
  • Praktisk tjenerarbejde


Vælger du at læse videre efter trin 1, kan du fortsætte på trin 2 og blive tjener.

Som tjener kan du læse videre til serviceøkonom.

Uddannelsens opbygning:

Grundforløbet

Hvis du starter dit grundforløb, afhænger varighed og opbygning af din alder og din erfaring. 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse? Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være selskabstjener anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Mad og sundhed", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 starter du på din selskabstjener-uddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 

 

Er du under 25 år? Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din selskabstjener uddannelse på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år? Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din selskabstjener uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25
Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

For at påbegynde grundforløbet på Hotel- & Restaurantskolen skal du bruge en "studiepakke" bestående af reglementeret køkkenbeklædning (bukser, kokkejakke, knapper, hat, forklæde og sko), værktøjs-/knivkasse m.m. Prisen for pakken er pt. kr. 1800,-, når du køber den på skolen. Måske har du tingene i forvejen eller ønsker at købe dem et andet sted. Det er et krav, at påklædningen er i orden, inden du arbejder i vores køkkener - både af hensyn til din sikkerhed og på grund af hygiejnelovgivningen.

Hovedforløb

Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb.
For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. På nogle uddannelser er der også mulighed for at blive elev i Praktikcenter Viborg, hvis du ikke kan få en praktikplads.
Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold og afsluttes med en svendeprøve.

Du kan tage grundforløbet til uddannelsen på Mercantec. Hovedforløbet skal du tage på en anden skole.

Uddannelsen til selskabstjener tager 1 år og 8 måneder med sammenlagt 30 uger på skole, heraf 10 ugers hovedforløb.

Selskabstjeneren har ikke helt samme viden og erfaring som tjeneren, men kan udføre professionel selskabs- og barservering samt lettere café- og a la carte-servering.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en praktikplads. Du vil gå over på elevløn, når du starter på hovedforløbet. Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede der.
Hvor meget du får i løn, afhænger af, hvilken uddannelse du er i gang med.
Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du få udbetalt en ydelse i stedet for løn, dog på en lavere sats.

Elever under 18 år får en elevløn på knap kr. 12.000,- pr. md.

Elever over 18 år starter 1. læreår med en løn på kr. 12.288,- pr. md.