Gastronomassistent

Gastronomassistent

I en verden af gastronomi er du som gastronomassistent den uundværlige teamplayer og kokkens højre hånd !

Gastronomassistent er ikke en komplet specialiseret gastronom uddannelse.

Den er derimod 1. trin til alle tre gastronom uddannelser. Med en gastronomassistent uddannelse kan du arbejde i mange typer af køkkener, hvor der er behov for professionelle hjælpere til forskellige opgaver.

Uddannelsen tager 1 år og 6 mdr. bestående af praktik i virksomhed og et skoleophold.  Der kan til enhver tid bygges videre på gastronomassistent uddannelsen, så du specialiserer dig og får en fuld gastronom uddannelse.

Som gastronomassitent kan du foretage alle de rutineprægende opgaver der er i det moderne køkken. Du er en aktiv teamplayer og kokkens faste højre hånd når der trylles med gastronomi.

Din fremtidige arbejdsplads kan være i supermarkeder, varehuse, specialbutikker og restauranter, m.m.

Uddannelsens opbygning:

Grundforløbet

Hvis du starter dit grundforløb, afhænger varighed og opbygning af din alder og din erfaring. 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse? Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være
    gastronomassistent anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Mad og sundhed", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 starter du på din gastronomassistent uddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 

 

 Er du under 25 år? Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din gastronomassistent uddannelse på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år? Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din gastronomassistent uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

For at påbegynde grundforløbet på Hotel- & Restaurantskolen skal du bruge en "studiepakke" bestående af reglementeret køkkenbeklædning (bukser, kokkejakke, knapper, hat, forklæde og sko), værktøjs-/knivkasse m.m. Prisen for pakken er pt. kr. 1800,-, når du køber den på skolen. Måske har du tingene i forvejen eller ønsker at købe dem et andet sted. Det er et krav, at påklædningen er i orden, inden du arbejder i vores køkkener - både af hensyn til din sikkerhed og på grund af hygiejnelovgivningen.

 

Hovedforløb

Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb.
For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. På nogle uddannelser er der også mulighed for at blive elev i Praktikcenter Viborg, hvis du ikke kan få en praktikplads.
Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold og afsluttes med en svendeprøve.

Du kan tage grundforløbet til uddannelsen på Mercantec. Hovedforløbet skal du tage på en anden skole, fx Silkeborg eller Aalborg.

Gastronomassistent uddannelsen tager sammenlagt 1 år 6 mdr., hvoraf 30 uger er på skole, heraf de 20 uger som grundforløb.

Som gastronomassistent kan du videreuddanne dig til kok.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en praktikplads. Du vil gå over på elevløn, når du starter på hovedforløbet. Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede der.
Hvor meget du får i løn, afhænger af, hvilken uddannelse du er i gang med.
Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du få udbetalt en ydelse i stedet for løn, dog på en lavere sats.

Som elev under 18 år tjener du knap kr. 12.000,- pr. md.

Lønnen for elever over 18 år er en anelse højere.