For dig, der allerede har en HHX-eksamen

Mercantec Billede Af Glade Elever Under 25 Aar

Har du fuldført din HHX-uddannelse, og vil du gerne videre med en praktikplads inden for detail, handel eller kontor, skal du gennemføre det uddannelsesspecifikke fag for din valgte uddannelse.

Faget tager fem uger, og vi har opstart flere gange om året både med fysisk fremmøde og som online forløb.

Onlineforløbene kan starte efter dit behov i løbet af året, dog starter vi typisk et samlet forløb allerede i juli måned, så du kan starte i en virksomhed medio august eller 1. september. Du vil få SU for juli og august måned.

Onlineforløbene er også udarbejdet til PIU-elever, så der kan laves prøve i uge 32.

Startdatoer 

  • 27. november 2017
  • 12. marts 2018
  • 14. maj 2017
  • 08. oktober 2017
  • 26. november 2018
  • Juli 2018 eller efter behov (online - kun detail og kontor) 

I det uddannelsesspecifikke fag fokuserer vi på de kompetencer og arbejdsopgaver, som er specifikke for netop den uddannelse, du har valgt. Ved afslutningen af forløbet skal du aflevere dokumentation for dit arbejde. Dokumentationen danner grundlag for din grundforløbsprøve, som er en mundtlig eksamen, der bedømmes bestået/ikke bestået.

Når du har afsluttet de fem uger og har bestået grundforløbsprøven, skal du i praktik i en virksomhed (hovedforløb), og du skal derfor finde en praktikplads, medmindre du allerede har en. Du kan også få tilbudt at starte i vores PraktikCenter. Vores praktikpladskonsulent står klar til at hjælpe dig.

Økonomi
Da det uddannelsesspecifikke fag og grundforløbsprøven er en ungdomsuddannelse, kan du få SU i de fem uger, du er på skolen. I praktikperioden får du udbetalt løn. Hvis du kommer langvejsfra, har du mulighed for at søge om transporttilskud. Læs mere om regler og ansøg om SU og/eller transporttilskud på www.su.dk

Tilmelding
Download et ansøgningsskema i boksen nederst til højre på siden. Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte en af vore studievejledere. Se under studievejledning yderst til venstre.Uddannelsens overordnede indhold er fastlagt i Bekendtgørelse af Lov om Erhvervsuddannelser, som du kan læse mere om på Undervisningsministeriets hjemmeside, www.uvm.dk