Optagelse til EUD

Eleven bliver i folkeskolen erklæret uddannelsesparat til ungdomsuddannelse. 

For at påbegynde en EUD skal eleven have 02 i dansk og matematik ved 9. klasses prøverne.

For elever, der ikke opfylder optagelseskravene, vil der være mulighed for en optagelsesprøve og en samtale. Herefter vurderes om eleven er optagelsesegnet.