Optagelse HHX og HTX

2018
Som hovedregel skal eleven være vurderet uddannelsesparat ved en helhedsvurdering i 8. og 9. klasse og have over 4 i gennemsnit i standpunktskaraktererne. Fra august 2019 indføres yderligere adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. Her er der krav om mindst 5 i gennemsnit i standpunktskarakterer og et gennemsnit på mindst 3 ved grundskolens afgangsprøver.

Hvis man er vurderet ikke-uddannelsesparat, eller man ikke har opnået de nødvendige karakterer ved afgangsprøverne, så har man ikke krav på at blive optaget, men man har mulighed for at søge om optagelse og få adgang fx via en vejledningssamtale eller via en optagelsesprøve og en helhedsvurdering.

 Klik på billedet for at se det i større format

Gymreform Nye Adgangskrav Hhx Htx Stx