Hverdagen på skolen

Nedenfor finder du lidt praktisk information om hverdagen som EUX-elev. Hent også vores studiehåndbog, hvor du kan læse meget mere.

Kontaktlærer

Som EUX elev får du ved opstart tilknyttet en kontaktlærer, som kan guide dig gennem din uddannelse.

 

Studieliv

På Mercantec går du på hold med andre EUX elever. I følges ad både i den fagfaglige afdeling og i de gymnasiale fag. I de gymnasiale fag kan du også møde EUX elever fra andre fagretninger.

På skolen vil du opleve at blive inviteret på introture, tilbud om studieture og mange sociale arrangementer. På EUX uddannelsen dannes gode venskaber!


Kommunikation

Internt på skolen benyttes IT som kommunikationsværktøj.

I vores fagfaglige afdelinger benyttes programmet Elevplan.dk. 

I Elevplan kan der kommunikeres mellem lærer, elever og virksomheder. Det er også her, du kan læse, hvornår du skal ud i praktik igen, om næste skoleophold, hvilke karakterer du har fået i hvilke fag, fraværsmeldinger osv. Du kan også finde uddannelsesplaner. De nye uddannelsesplaner vil være tilgængelige fra uge 44, 2015.

I de gymnasiale fag benyttes det IT-program som vores HTX afdeling benytter: Lectio.dk
Programmet åbner op for god kommunikation mellem lærer og elever, man kan se sit skema, oplysninger om arrangementer på skolen osv.

 

Kørselsrefusion

I en skoleperiode uden praktikplads: 

Der kan ansøges om et Ungdomskort på www.ungdomskort.dk , hvilket betyder reduceret pris på offentlige transportmidler.

I en skole periode med praktikplads: 
Der kan ansøges om refusion til billigste offentlige transportmiddel.

Hør nærmere hos dit busselskab, og udfyld ansøgningsblanketten som udleveres ved skolens opstart.

Eksamenshåndbøger