Brobygning

Brobygning

Du kan vælge at komme på brobygningsforløb på EUX.
Her får du et realistisk billede af, hvordan dagligdagen forløber som elev på EUX, så du får et godt grundlag for at kunne beslutte, om det er den ungdomsuddannelse, du vil vælge.
Du vil møde en række af de fag, vi har på EUX, ligesom du vil opleve nogle af de forskellige arbejdsformer, som vi benytter på skolen. Størstedelen af tiden vil du skulle følge eux-eleverne i undervisningen, hvilket skal give dig et autentisk indblik i, hvordan dagligdagen ser ud.