Maleruddannelse - Bygningsmaler

Maleruddannelse

Bliv bygningsmaler og giv dig selv en karriere med mange muligheder. Med en dedikeret faglærerstab vil du komme vidt omkring inden for branchen.

Brug hele paletten
Du bliver undervist i alle obligatoriske fag, der kræves – men på Byggetek i Viborg har du også mulighed for at vælge, at gå mere i dybden med påbygningsmoduler. Påbygningsmodulerne kan indeholde praktik ved en malermester – møbelmaling, dekorationsarbejde og meget mere. Det er et valg du kan træffe efter, at du er påbegyndt 10 ugers grundforløbet.

 

Er du til talent eller EUX?
Du  kan tage maleruddannelsen på et særligt talentspor, hvor du tager de faglige fag på et højere niveau.
Du kan også vælge at tage maleruddannelsen som en EUX-uddannelse, hvor du bliver faglært og student på én gang.

Læs mere om erhvervsuddannelsen til bygningsmaler herunder!

Uddannelsen

Som bygningsmaler er man meget alsidig. Du vil på skolen lære at rådgive kunder, når de skal vælge materialer, farver og farvesammensætninger. Du maler lofter, vægge, døre og paneler, lakerer gulve og opsætter tapeter og andre vægbeklædninger. Som udlært vil du også komme til at arbejde udendørs såvel som indendørs med bl.a. pudsede ydermure, indendørs og udendørs træværk, plankeværker, carporte osv.
Forudsætningerne for at påbegynde uddannelsen er derfor, at du har masser af gå-på-mod og ikke er bange for at tage fat.

MLN 1347

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens varighed og opbygning afhænger af din alder og din erfaring. 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være bygningsmaler, anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Konstruktion, håndværk og design", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 starter du på din maleruddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse som bygningsmaler på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din bygningsmaler-uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

Opstart

Grundforløbet for bygningsmalere (gf.1) starter hvert år i august.

gf.2 starter 4 gange årligt:

Januar

April

August

Oktober

 

Adgangskrav

 Fra august 2015 er der følgende adgangskrav på erhvervsuddannelserne:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Undtagelse for:
    - Elever med uddannelsesaftale
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

Økonomi

Løn
Har du en uddannelsesaftale hos en mester, vil du få løn også mens du tager grundforløbet.

SU
Har du ikke en mester har du mulighed for at søge SU på grundforløbet.
SU søges på www.su.dk Log på med NemId, efter du har fået en bekræftelse på din optagelse fra Byggetek.

Gå i lære

Læs her om, hvordan det er at være i lære.

Nyttige links

Opbygning af uddannelsen, løn, ansættelsesforhold m.v.: Malerfagets faglige udvalg: www.mffu.dk

Se hvilke fag, der er indeholdt i uddannelsen: www.elevplan.dk

Er du ikke i lære kan du søge efter et buskort/hypercard her

Se et videoklip fra uddannelsen