Afmelding

Alle afbud mindre end 5 arbejdsdage før kursusstart skal ske på skrift. Mail til byggetek@byggetek.dk

Afmelde/udeblivelsesgebyr for beskæftigede
Ved udeblivelse fra en uddannelse eller framelding mindre en en uge før uddannelsens start opkræver vi en afgift på følgende: 

Afmelding:
Kurser med en varighed op til 37 timer: Kr. 1.500,00
Kurser med over en varighed på 37 timer: Kr. 2.500,00

Afmelding skal ske på mail til byggetek@byggetek.dk

Udeblivelse:
Kurser med en varighed op til 37 timer: Kr. 2.500,00
Kurser med over en varighed på 37 timer: Kr. 3.500,00

I visse tilfælde kan en arbejdsgiver fritages fra at betale en afgift, bl.a. hvis han erstatter den frameldte eller udeblevne medarbejder med en anden.

Der bliver ikke opkrævet gebyr ved ledige. 

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren fritages fra at betale en afgift, bl.a. hvis han erstatter den frameldte eller udeblevne medarbejder med en anden på samme kursus.