Praktisk info - AMU-kurser

MLN 1548

Kurserne i Viborg, Skive og Ulfborg er forskellige, dog minder dagligdagen på de tre kursussteder meget om hinanden.

Hvert kursussted har sin ekspertise og målgruppe af kurser. Klik på det kursussted du ønsker mere information om.

Læs også om kursusgodtgørelse samt det praktiske omkring din indkaldelse.

Ulfborg Knap 

Skive

Adresse:
Mercantec
HC Ørstedsvej 3
7800 Skive

Fravær/sygdom
Bliver du syg, skal du sygemelde dig til Mercantec på tlf. 89 50 33 00 mellem kl. 8.00 og 9.00.
Er du ledig, skal du også sygemelde dig til din A-kasse på den første sygedag. Er du i arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Undervisningstid
Den daglige undervisningstid er mandag til torsdag fra kl. 7.30 – 15.30. Fredag fra kl. 7.30 - 12.30

Forsikring
Mercantec kan som selvejende institution ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne/kursisterne.

Vi anbefaler derfor, at du altid selv er dækket af en heltidsulykkesforsikring samt en ansvarsforsikring

Rygning på skolen
Mercantec er røgfrit område. Det er kun tilladt at ryge på de af skolen anviste steder.

Kantine
Kantinen er åben i formiddags- og middagspausen. Kantinen byder på et varieret udbud af mad- og drikkevarer.

Garderobe og bad
Mercantec stiller et garderobeskab til rådighed. Hængelås kan udleveres mod et depositum på kr. 20,-. Der er ligeledes mulighed for brusebad. Husk håndklæde.

Busforbindelser fra banegården/rutebilstationen
- Til/Fra H.C. Ørstedsvej, Skive: Rute 306.

Indkvartering
Klik her for mere information omkring indkvartering

Viborg

Adresse:
Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg

Fravær/sygdom
Bliver du syg skal du sygemelde dig til Mercantec på tlf. 89 50 33 00 mellem kl. 8.00 og 9.00. Er du ledig, skal du også sygemelde dig til din A-kasse på den første sygedag. Er du i arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Mødetid/kursussted
Den daglige undervisningstid er mandag til fredag fra kl. 8.00 – 15.25.

Forsikring
Mercantec kan som selvejende institution ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne/kursisterne.

Vi anbefaler derfor, at du altid selv er dækket af en heltidsulykkesforsikring samt en ansvarsforsikring

Garderobe
Skolen stiller et garderobeskab til rådighed. Hængelås kan udleveres mod et depositum på 30 kr. Der er ligeledes mulighed for brusebad. Husk håndklæde.

Rygning på skolen
Mercantec er røgfrit område, der må kun ryges udendørs på de af skolen anviste steder.

Telefon
Der er mønttelefon på centret.

Busforbindelser fra banegården/rutebilstationen
- Til Håndværkervej, Viborg: Rute 710

Kantine
I skolens kantine og automater kan der købes et varieret udbud af mad- og drikkevarer, chokolade og småfornødenheder.

Ønsker du yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte Studiecentrum mandag-torsdag kl. 8.00 – 16.00 og fredag kl. 8.00 – 14.00.

VEU kursus- og befordringsgodtgørelse

Hvad er Kursusgodtgørelse?
Du kan søge VEU-godtgørelse for tab af løn, når du deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Du kan søge befordringstilskud som hjælp til dækning af udgifter til transport.

Sådan søger du
Virksomheder søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud digitalt via EfterUddannelse.dk ved at logge ind med digital signatur. Bestil digital signatur her

Virksomheder kan nemt og hurtigt at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud digitalt. Det gør du på EfterUddannelse.dk. 

Guide til digital veu ansøgning

Kun virksomheden kan søge
Hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til medarbejderen under uddannelse, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Medarbejderen kan ikke selv søge.
Når du tilmelder medarbejderen en uddannelse på EfterUddannelse.dk, får du automatisk mulighed for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Vælger du at søge, bliver du ledt gennem et digitalt ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist
Vær opmærksom på ansøgningsfristen er 4 uger efter kursets sidste dag

Læs mere om VEU godtgørelse her

 

Indkaldelse til kursus

I forbindelse med din tilmelding til kurset har du selv mulighed for at vælge hvordan du ønsker at modtage din indkaldelse til kurset.

Der vil blive udsendt én indkaldelse.
Du bestemmer om du ønsker den tilsendt på mail eller som brev. Du skal også vælge om enten din arbejdsgiver eller dig ønsker indkaldelsen. 

DU KAN ALTID SE DIN INDKALDELSE PÅ WWW.EFTERUDDANNELSE.DK 

Indkaldelsen fremsendes typisk 2 uger før kursusstart og indeholder:

  • Information omkring kursustypen
  • Praktiske oplysninger om kursusstedet
  • Et brev omkring hvad du evt. skal medbringe samt hvilke ekstra betalinger - der evt. kan forekomme
  • Et bestillingsark til indkvartering - der skal returneres inden kursusstart

Har du ikke fået indkaldelsen kan det evt. skyldes at det er blevet valgt at den skal sendes til din arbejdsgiver.

Ved at kontakte Byggetek kan du altid få tilsendt en ny indkaldelse

 

 

Skolens betingelser: Afmelde/udeblivelsesgebyr

Alle afbud mindre end 5 arbejdsdage før kursusstart skal ske på skrift. Mail til byggetek@byggetek.dk

Ved udeblivelse fra en uddannelse eller framelding mindre end 5 arbejdsdage før uddannelsens start opkræver vi selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere en afgift på:

Afmelding:
Kurser med en varighed op til 37 timer: Kr. 1.500
Kurser med en varighed over 37 timer: Kr. 2.500

Afmelding skal ske på mail til byggetek@byggetek.dk

Udeblivelse:
Kurser med en varighed op til 37 timer: Kr. 2.500
Kurser med en varighed over 37 tiomer: Kr. 3.500

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren fritages fra at betale en afgift, bl.a. hvis han erstatter den frameldte eller udeblevne medarbejder med en anden på samme kursus.