Praktisk info - AMU-kurser

MLN 1548

Kurserne i Viborg, Skive og Ulfborg er forskellige, dog minder dagligdagen på de tre kursussteder meget om hinanden.

Hvert kursussted har sin ekspertise og målgruppe af kurser. Klik på det kursussted du ønsker mere information om.

Læs også om kursusgodtgørelse samt det praktiske omkring din indkaldelse.

Ulfborg Knap 

Skive

Adresse:
Mercantec
HC Ørstedsvej 3
7800 Skive

Fravær/sygdom
Bliver du syg, skal du sygemelde dig til Mercantec på tlf. 89 50 33 00 mellem kl. 8.00 og 9.00.
Er du ledig, skal du også sygemelde dig til din A-kasse på den første sygedag. Er du i arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Undervisningstid
Den daglige undervisningstid er mandag til torsdag fra kl. 7.30 – 15.30. Fredag fra kl. 7.30 - 12.30

Forsikring
Mercantec kan som selvejende institution ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne/kursisterne.

Vi anbefaler derfor, at du altid selv er dækket af en heltidsulykkesforsikring samt en ansvarsforsikring

Rygning på skolen
Mercantec er røgfrit område. Det er kun tilladt at ryge på de af skolen anviste steder.

Kantine
Kantinen er åben i formiddags- og middagspausen. Kantinen byder på et varieret udbud af mad- og drikkevarer.

Garderobe og bad
Mercantec stiller et garderobeskab til rådighed. Hængelås kan udleveres mod et depositum på kr. 20,-. Der er ligeledes mulighed for brusebad. Husk håndklæde.

Busforbindelser fra banegården/rutebilstationen
- Til/Fra H.C. Ørstedsvej, Skive: Rute 306.

Indkvartering
Klik her for mere information omkring indkvartering

Viborg

Adresser

Mercantec udbyder kurser på 3 adresser i Viborg:

Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg

Mercantec
H.C. Andersens Vej 9
8800 Viborg

Handelsskolen Viborg
Vinkelvej 20
8800 Viborg

Læs din indkaldelse for at se hvor du skal på kursus. Din indkaldelse kommer ca. 3 uger før kursusstart og kan også hentes via log in med NemId på www.efteruddannelse.dk 

Fravær/sygdom
Bliver du syg skal du sygemelde dig til Mercantec på tlf. 89 50 33 00 mellem kl. 8.00 og 9.00. Er du ledig, skal du også sygemelde dig til din A-kasse på den første sygedag. Er du i arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Mødetid/kursussted
Den daglige undervisningstid er mandag til fredag fra kl. 8.00 – 15.25.

Forsikring
Mercantec kan som selvejende institution ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne/kursisterne.

Vi anbefaler derfor, at du altid selv er dækket af en heltidsulykkesforsikring samt en ansvarsforsikring

Garderobe
Skolen stiller et garderobeskab til rådighed. Hængelås kan udleveres mod et depositum på 30 kr. Der er ligeledes mulighed for brusebad. Husk håndklæde.

Sikkerhedssko
Det er muligt at låne sikkerhedssko samt hjelm mod depositum

Rygning på skolen
Mercantec er røgfrit område, der må kun ryges udendørs på de af skolen anviste steder.

Kantine

I skolens kantine og automater kan der købes et varieret udbud af mad- og drikkevarer, chokolade og småfornødenheder.

Ønsker du yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte Studiecentrum mandag-torsdag kl. 8.00 – 16.00 og fredag kl. 8.00 – 14.00 på tlf.: 89 50 33 00

VEU kursus- og befordringsgodtgørelse

Hvad er Kursusgodtgørelse?
VEU godtgørelse er en kompensation til deltageren eller virksomheden til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

VEU godtgørelsen udgør 100% af dagpengesatsen.

Sådan søger du
Ved tilmelding til AMU kurset bliver der automatisk dannet en VEU ansøgning der sendes til AUB. 

Hvem søger?
VEU godtgørelse er kun en ydelse der gives beskæftigede

Hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til medarbejderen under uddannelse, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Tilmelder du dig selv som medarbejder, har du i tilmeldingsfasen mulighed for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. 

Læs mere om VEU godtgørelse her

Det er AUB der står for at udbetale VEU godtgørelse. Læs mere her

 

 

Indkaldelse til kursus

I forbindelse med din tilmelding til kurset har du selv mulighed for at vælge hvordan du ønsker at modtage din indkaldelse til kurset.

Der vil blive udsendt én indkaldelse.
Du bestemmer om du ønsker den tilsendt på mail eller som brev. Du skal også vælge om enten din arbejdsgiver eller dig ønsker indkaldelsen. 

DU KAN ALTID SE DIN INDKALDELSE PÅ WWW.EFTERUDDANNELSE.DK 

Indkaldelsen fremsendes typisk 2 uger før kursusstart og indeholder:

  • Information omkring kursustypen
  • Praktiske oplysninger om kursusstedet
  • Et brev omkring hvad du evt. skal medbringe samt hvilke ekstra betalinger - der evt. kan forekomme
  • Et bestillingsark til indkvartering - der skal returneres inden kursusstart

Har du ikke fået indkaldelsen kan det evt. skyldes at det er blevet valgt at den skal sendes til din arbejdsgiver.

Ved at kontakte Byggetek kan du altid få tilsendt en ny indkaldelse

 

 

Skolens betingelser: Afmelde/udeblivelsesgebyr

Alle afbud mindre end 5 arbejdsdage før kursusstart skal ske på skrift. Mail til byggetek@byggetek.dk

Ved udeblivelse fra en uddannelse eller framelding mindre end 5 arbejdsdage før uddannelsens start opkræver vi selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere en afgift på:

Afmelding:
Kurser med en varighed op til 37 timer: Kr. 1.500
Kurser med en varighed over 37 timer: Kr. 2.500

Afmelding skal ske på mail til byggetek@byggetek.dk

Udeblivelse:
Kurser med en varighed op til 37 timer: Kr. 2.500
Kurser med en varighed over 37 tiomer: Kr. 3.500

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren fritages fra at betale en afgift, bl.a. hvis han erstatter den frameldte eller udeblevne medarbejder med en anden på samme kursus.