Grønne kurser hos Byggetek

Basiskurser

Planter og pleje indenfor det grønne

Plantebeskyttelse, certifikater, varmt arbejde

Kirkegårdens kurser

Kurser makeret med * indgår i kirkegårdsgraver uddannelsen. Læs mere her

Belægningskurser

Pleje og beskæring

IT tegning og design

Øvrige kurser

Diverse kursusforløb

Download samlet oversigt over de grønne jobpakker

Pakke 142
Anlægsgartner modul 4
Deltageren får en grundlæggende og viden om beskæring, planlægning af plejeopgaverukrudtsbekæmpelse uden kemi samt Vejen som arbejdsplads..

Pakke 145
Anlægsgartner modul 1
Deltageren får en grundlæggende viden indenfor anlægsteknik, plejeteknik samt betjening og vedligeholdelse af maskiner.

Pakke 146
Anlægsgartner modul 2
Deltageren får en grundlæggende viden indenfor planteliv, økologi, pasning og pleje af planter samt grundlæggende anlægsteknik

Pakke 147
Anlægsgartner modul 3
Deltageren får en grundlæggende viden om plantevækstgræs, etablering af grønne anlæg samt sprøjtecertifikat

Pakke 148
Anlægsgartner modul 5
Deltageren får en grundlæggende viden om forskellige typer sten, beton, træ og vand.

Pakke 149
Anlægsgartner modul 6
Deltageren får en grundlæggende viden om træer og buske om sommeren, kan indentificere og beskære træer og buske i vintertilstand og vedligeholde beskæringsværktøj og redskaber, samt betjene og vedligeholde mindre gartnermaskiner.

Pakke 150
Anlægsgartner modul 7
Deltageren kan indentificere og beskære træer og buske i vintertilstand og vedligeholde beskæringsværktøj og reskaber, samt betjene og vedligeholde mindre gartnermaskiner

Pakke 151
Anlægsgartner modul 8
Deltageren får en grundlæggende viden om plænegræs, ukrudt, skadevoldere, pleje, miljø og biologiske forhold i grønne anlæg, design og projektering og anvendelse af stauder i grønne anlæg

Maskinkurser

 

Bliv kirkegårdsgraver Bliv anlægsgartner
Holbaek Kirkegaard 4 IMG 1702
   
 Certifikat Kalender for 2018/2019
 Dbilogo Kalender