Grønne kurser hos Byggetek

Basiskurser

Planter og pleje indenfor det grønne

Plantebeskyttelse og certifikater

Kirkegårdens kurser

Kurser makeret med * indgår i kirkegårdsgraver uddannelsen. Læs mere her

Belægningskurser

Pleje og beskæring

IT tegning og design

Øvrige kurser

Diverse kursusforløb

Pakke 124 
På vej ind i Anlægsgartnerbranchen med fokus på sten (anlægsteknik), maskiner og beskæring
Deltageren får en grundlæggende viden indenfor anlægsteknik, betjening og vedligeholdelse af maskiner samt beskæring.

Pakke 125
På vej ind i Anlægsgartnerbranchen med fokus på planter, maskiner og beskæring
Deltageren får en grundlæggende viden indenfor planteliv, økologi planter, maskiner og beskæring.

Pakke 126
På vej ind i Anlægsgartnerbranchen med fokus på basisviden om faget og pleje af grønne områder
Deltageren får en grundlæggende og viden om faget, herunder pleje af grønne anlæg og planlægningsopgaver.

Pakke 128
På vej ind i Anlægsgartnerbranchen med fokus på planteliv, økologi og miljølære og interesse for at arbejde med kirkegårdsanlæg

Deltageren får en grundlæggende viden om faget med fokus på etablering og pleje af kirkegårdsanlæg.

Pakke 129
På vej ind i Anlægsgartnerbranchen med fokus på planteliv, økologi, miljølære og anlægsteknik
Deltageren får en grundlæggende viden om anlægsteknik, planteliv, økologi og miljølære.

Pakke 130
Anlægsteknik og betonsten i buede linjer
Deltageren får en grundlæggende viden om anlægsteknikker med fokus på anlæggelse af betonsten i buede linjer

Pakke 132
Planteliv, økologi, miljølære, ukrudtsbekæmpelse uden kemi og gennemførelse af sprøjtecertifikatuddannelse.

Deltageren får en grundlæggende viden om planteliv, økologi, miljølære herunder ukrudtsbekæmpelse uden kemi samt gennemførelse af sprøjtecertifikatudannelsen.

Maskinkurser

 

Bliv kirkegårdsgraver Bliv anlægsgartner
Holbaek Kirkegaard 4 IMG 1702
   
 Certifikat kurser Download kursusprogram
 Gift  Kalender