Bygge og anlæg - amu kurser og efteruddannelse

På Byggetek har vi mange tilbud til dig, der arbejder inden for bygge og anlægsbranchen - hvad enten du er kloakmester eller rørlægger! Se vores store udbud af amu kurser og efteruddannelser her på siden.

Nivellering

47665 Nivellering i Viborg
47665 Nivellering i Ulfborg

Rørlægger
46976 Rørlægger i Viborg
46976 Rørlægger i Ulfborg
47146 Opkvalificering/Overbygning til Rørlægger


Kloakmester
47146 Kloakmester - miljødelen
47149 Kloakmester - autorisation
46972 Repetition af CAD og KS afløbsinstallationer
47150 Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis


47149 Kloakmester - forløb for de der har anlægsstruktøruddannelsen (min. 3 år gl.)
47663 Anvendelse og afledning af regnvand, 3 dage
48001 Digital ansøgning i bygge- og miljøsager
47588 El-udstyr i pumpebrønde, 1 dag
46975 Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner (Digital dokumentation)
44542 Kloakering - Ajourføring for rørlæggere
47663 Lægningsbestemmelser og regnvand
47744 Montering af rottespærrer, 1 dag


Efteruddannelse for dig der ér Kloakmester eller Rørlægger

Stillads:
45566 Rulle- og bukkestillads
44004 Systemstilladser - opstilling mv.

Varmt arbejde:
45141 Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj

Bygge og anlæg
Opkvalificering af anlægsstruktører
46975 Kvalitetssikring og tegning
44612 Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikret underlag
47515 Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver

43547 Anhugning

40507 Sjakbajs ny i rollen
40687 Kvalitetssikring og dokumentation i bygge og anlæg
46659 Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer - i Viborg
45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger

45651 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater samt Kold asfalt, Bitumen

Efteruddannelse for tømrer m.m.

Belægnings kurser

40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise
42306 Anlæg i betonsten, lige linier
42307 Anlæg i betonsten, buede linier
42384 Anlæg i beton, natursten og træ
42385 Anlæg i natursten, træ og vand
43681 Belægningsforløb Skive
43681 Belægningsforløb Ulfborg