BYGGETEK's store udbud af AMU- og efteruddannelseskurser:

Roerlaegger

Kurser for dig, der arbejder inden for bygge og anlægsbranchen.

Nivellering (Adgangskravet til rørlægger)

47665 Nivellering i Viborg
47665 Nivellering i Ulfborg

Rørlægger (Adgangskravet til kloakmester)
Her er det bedst du har gennemført kurset "nivellering"

46976 Rørlægger i Viborg
46976 Rørlægger i Ulfborg
47146 Opkvalificering/Overbygning til Rørlægger

Kloakmester

(Når du har "nivellering" og "rørlægger", skal du tage de 4 nedenstående forløb for at blive indstillet til kloakmestereksamen)

  1. 47146 Kloakmester - miljødelen
  2. 47149 Kloakmester - autorisation
  3. 46972 Repetition af CAD og KS afløbsinstallationer
  4. 47150 Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis

Kloakkurser øvrige

47663 Anvendelse og afledning af regnvand, 3 dage
47588 El-udstyr i pumpebrønde, 1 dag
46975 Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner (Digital dokumentation)
44542 Kloakering - Ajourføring for rørlæggere
47663 Lægningsbestemmelser og regnvand
47744 Montering af rottespærrer, 1 dag
47149 Kloakmester - forløb for de der har anlægsstruktøruddannelsen (min. 3 år gl.)
48001 Digital ansøgning i bygge- og miljøsager

Efteruddannelse for dig der ér Kloakmester eller Rørlægger

Stillads:
45566 Rulle- og bukkestillads
44004 Systemstilladser - opstilling mv.

Varmt arbejde:
45141 Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj

Bygge og anlæg
Opkvalificering af anlægsstruktører
43547 Anhugning
46659 Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer - i Viborg
47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
45581 Betjening og vedligeh. af håndværktøjsmask.  - b/a
45163 Forskalling - udførelse af enkle løsninger
45164 Forskalling - udførelse af specielle løsninger

46975 Kvalitetssikring og tegning
47515 Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver
43577 Opstart af bygge- og anlægsprojekter

44612 Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikret underlag

40507 Sjakbajs ny i rollen

40687 Kvalitetssikring og dokumentation i bygge og anlæg

45651 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater samt Kold asfalt, Bitumen

Efteruddannelse for tømrer m.m.

Belægnings kurser

40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise
42306 Anlæg i betonsten, lige linier
42307 Anlæg i betonsten, buede linier
42384 Anlæg i beton, natursten og træ
42385 Anlæg i natursten, træ og vand
43681 Belægningsforløb Skive
43681 Belægningsforløb Ulfborg