Kurser for ledige på jobrettet uddannelse

Hvem afgør om jeg må deltage?
Det er din A-kasse der afgør, om du har ret til at deltage i kurser under jobrettet uddannelse.

Hvornår må jeg deltage?
Du må deltage i et kursus 5 uger efter du er blevet ledig.

Dog er disse kurser indenfor Byggetek undtaget 5 ugers reglen (alle er at finde i erhvervsgruppen bygge og anlæg):

47136 Vejen som arbejdsplads
40073 Teleskoplæsser med gafler certifikat A
44004 Systemstilladser - opstilling mv.
47665 Nivellering
46976 Kloakering - udførelse af afløbsinstallationer 

Hvad må jeg deltage på?
Du skal som ledig vælge dine kurser fra den landsdækkende positivliste. Her er alle kurser inddelt i erhvervsgrupper. Du må kun deltage i kurser inden for én erhvervsgruppe. Se hvilke Byggetekkurser du kan deltage i, i fold-ud boksen her nedenfor på siden.

Hvordan tilmelder jeg mig?
For at tilmelde dig, skal du ringe ind til os på tlf.: 89 50 33 00. Når vi har tilmeldt dig kurser, vil du få fremsendt en blanket, der skal bruges til at søge kurserne hjem hos din A-kasse.

Hvilke kurser må jeg deltage på?

Tryk på en af de 4 erhvervsgrupper Byggetek udbyder kurser i eller klik på "find dit kursus" boksen til højre:

Bygge og anlæg

Kurser markeret med fed er undtaget 5 ugers karantæne reglen

Entreprenørmaskiner

 
Fag Kursus Antal dage
  På vej til maskinfører 30
  Grl. betjening mindre entreprenørmaskiner 10
48671 Teleskoplæsser - Certifikat 5
48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm  7
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, SKIVE 7
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, ULFBORG 7
40562 Graveskader - Forebyggelse 3

Vejasfalt arbejde

 
Fag Kursus Antal dage
45774 Asfaltlapning 5
47183 Varetagelse af Sundhed og Sikkerhed 5
44336 Arbejdsmetoder og udlægning 10
44424 Vejasfaltarbejde - Komprimering 5
45775 Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5
47136 Vejen som arbejdsplads Ulfborg 2
47136 Vejen som arbejdsplads Viborg 2
     

Stillads

 
Fag Kursus Antal dage
45561 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1
44004 Systemstilladser - opstilling mv. 15
     

Kloak

   
Fag Kursus Antal dage
  Rørlægger Viborg 35
  Rørlægger Ulfborg  35
  Kloakmester - miljødelen 21
  Kloakmester - autorisation 30
 47150 Kloakmester - tek. Ansvarlig 10
     

Bygge og anlæg

 
Fag Kursus Antal dage
47665 Nivellering, Ulfborg 5
47665 Nivellering Viborg 5
40340 CAD - 2D på byggepladsen 3
45141

Varmt Abejde, Brandforanstaltning ved
gnistproducerende arbejde 

1
43996

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Viborg

2
43996

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater i Bjerringbro

2

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri & dyrepleje

Kurser markeret med fed er undtaget 5 ugers karantæne reglen

Grundlæggende

 
Fag Kursus Antal dage
47690 Basiskursus for anlægsgartnere 20

Belægning

 
Fag Kursus Antal dage
42384 Anlæg i beton-natursten og træ 15
42307 Anlæg i betonsten buede linier 15
42385 Anlæg i natursten, træ og vand 15
47803 Grundlæggende anlægsteknik 15
47136 Vejen som arbejdsplads Ulfborg 2
 47136  Vejen som arbejdsplads Viborg  2

Det grønne

 
Fag Kursus Antal dage
44615 Anvendelse af stauder i grønne anlæg 5
44272 Design af grønne anlæg 10
42844 Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver 10
47882 Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje 15
47691 Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg 5
45728 Planteliv, økologi og miljølære 15
42316 Plantevækst og etablering af grønne anlæg 15
44597 Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje 5
44596 Plænegræs, vækstforhold og gødning 5

Maskiner

   
Fag Kursus Antal dage
42309 Betjening og vedligeholdelse af større gartnermaskiner 10
42302 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner 10
42383 Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave 5

Ukrudtsbekæmpelse

 
Fag Kursus Antal dage
48170 Hånd- og rygsprøjtecertifikat 2
42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat 10
46661 Ukrudtbekæmpelse uden kemi 5

Træer og buske

 
Fag Kursus Antal dage
40842 Grundlæggende beskæring 5
42395 Træer og buske om sommeren 15
42305 Træer og buske om vinteren, beskæring og plejeplaner 20

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Jern, Metal og auto

Bygge og anlæg: BASISkurser, der åbner døre