Maskinfører uddannelse

Du kan nu få en fordel foran alle andre i branchen!

Dansk Byggeri og 3F har udviklet og sammensat en kontraktuddannelse – Maskinfører uddannelse! Med uddannelsen til maskinfører er det parternes hensigt at:
• Tiltrække unge mennesker
• Øge sikkerheden
• Give deltagerne et uddannelsesbevis, som branchen anerkender

Forudsætninger før start

Eleven skal være i besiddelse af gyldigt kørekort til enten bil eller traktor samt indgå et elevforhold med en entreprenørvirksomhed i 2 år.

 

Hvordan starter man?

Hvordan
Deltageren skal minimum have kørekort til bil eller traktor. Deltagerne på uddannelsen er ansat på en virksomhed og har overstået prøvetiden. Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik og forløber over 2 år. Der indgås en uddannelsesaftale mellem den enkelte virksomhed og deltageren. Kontrakten findes på hjemmesiden www.bygud.dk under AMU-kontraktuddannelser. Når eleven er på skole har du som virksomhed mulighed for at søge om VEU-godtgørelse samt befordring. Læs mere om takster m.v. på www.veug.dk. Derudover er der mulighed for at søge støtte til uddannelsen gennem Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. På www.pension.dk kan du læse mere om betingelserne samt takster for tilskuddet.

Kontakt Mogens Frederiksen for mere information tlf.: 2498 4793

Undervisning og merit

Undervisning

Branchens parter har sammen med erfarne faglærere sammensat et uddannelsesforløb, der består af 9 skoleophold, hvor der i mellemperioderne arbejdes hjemme i virksomheden. Når det afsluttende projekt er fuldført, har man udover at have gennemført et antal AMU-kurser fået en kæmpe viden og forståelse – ikke bare for entreprenørmaskiner og deres udstyr – for hele bygge- og anlægsbranchen, hvor man vil få et godt fundament for tilrettelæggelse og opstart af bygge- og anlægsarbejder. Kort sagt en komplet maskinfører

Merit
Der gives kun merit for følgende kurser:

40073 Teleskoplæsser med gafler A
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D (Giver merit for Kran D)
44909 Udfør. af kranløft med entreprenørmask. - G-cert.

Der skal søges om merit inden man starter på 1. skoleophold!

Fag uden for skole opholdene
Uddannelsen indeholder også faget "45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods 1 dag". Dette udbydes dog ikke i forbindelse med skoleopholdene - her skal virksomheden selv finde et kursus i deres nærområde.  Dette gør de ved at gå på www.efteruddannelse.dk og søger efter 45259. Kurset skal være taget inden skoleophold 4. 

Se opbygningen af uddannelsen og varighederne på skoleopholdene her

 Klik på "Hvor og hvornår" for perioder

 

MLN 1615MLN 1707MLN 1711

 

Hvilke kurser

Fag på skoleophold 1

Fag på skoleophold 2

 • 47665 Nivellering
 • 45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
 • 40562 Graveskader - Forebyggelse
 • 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat
 • 44490 Betjening af minigravere og minilæssere
 • 44489 Betjening af minidumpere og motorbører
 • 40899 Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
 • 44496 Komprimering med entreprenørmaskiner
 • 47572 Betjening af entreprenørmaskiner
 • 45501 Kabelarbejde - etablering af nyanlæg
 • 47668 Grundlæggende faglig regning
 • 47669 Grundlæggende faglig matematik
 • 44491 Betjening af rendegravere
 • 47572 Betjening af entreprenørmaskiner
 • 40509 Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet
 • 44490 Betjening af minigravere og minilæssere
 • 40493 Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat.

 Fag på skoleophold 3

Fag på skoleophold 4

 •  44486 Betjening af dumpere
 • 44487 Betjening af gummihjulslæssere
 • 44488 Betjening af hydrauliske gravemaskiner
 • 44485 Betjening af dozere
 • 40340 CAD - 2D på byggepladsen
 • 44853 Kommunikation og konflikthåndtering 
 • 44501 Pasning og vedligeh. af entreprenørmaskiner
 • 45320 Håndtering brændstoffer & smøremidler 
 • 47337 Økonomikørsel + forebyggelse af helkropvibrationer
 • 44909 Kranløft G-certifikat
 • 45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj (Varmt arbejde)
 • 40073 Teleskoplæsser med gafler – betjening
 • 47369 Maskinudgravning til større anlæg. m. gravekasse
 • 45901 Digital maskinstyring af entreprenørmaskiner i 2D
 • 46750 GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner
 • 44495 Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner
   
   
   
   

 

 

Hvor og hvornår

Hvor

Vi starter uddannelsen op 2 gange årligt. Uge 8 og uge 41

Al undervisning finder sted på Byggeteks kursuscenter Ulfborg Kjærgaard, Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg. Byggetek er Bygge og anlægsafdelingen på erhvervsuddannelsesinstitutionen Mercantec. Skolen er beliggende 18 km vest for Holstebro i kanten af et af de største sammenhængende naturområder i Danmark.

Læs mere om hvornår du skal på skole her:

Skoleophold 1

Skoleophold 2

Skoleophold 3

Skoleophold 4

Afsluttende prøve

Opbygningen af uddannelsen

Mød maskinførereleverne

Mød Mads Hansen og Jacob Laursen der var "Formand for en dag"

Mads Hansen       Jacob Laursen

Klik her og hør om Christian og Søren der var blandt de første

elever

Soerendolby
   
   
Christiannielsen

 

Maskinfoereruddannelsen 010
 
 
Maskinfoereruddannelsen 015

Læs om Søren Æbelø og Anders Larsen på Maskinføreruddannelsens hold 3

 

Nyttige links

Få mere information:

Brochure om uddannelsen

Kontrakt til indgåelse af aftale

Information fra Byggeriets uddannelser

Kontakt Mogens Frederiksen for mere information tlf.: 2498 4793

Nyheder

Midtvejs projektet for maskinførereleverne

 Se filmen om vores maskinfører uddannelse her - lavet i samarbejde med Byggeriets Uddannelser